Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект: "Доизграждане на западно крило на сградата на Факултета по журналистика и масови комуникации при Софийски университет „Св. Климент Охридски”

   

Срок за получаване на оферти: 07.03.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 08.03.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.