Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект – „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“

   

Срок за получаване на оферти: 23.01.2018г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 24.01.2018г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 1