Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Изграждане, годишна поддръжка и абонамент за облачна среда с обучение на изследователите на ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

Срок за получаване на оферти: 21.10.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 22.10.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1