Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и строителен надзор за Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен център, по проект (GATE)

   

Срок за получаване на оферти: 22.06.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 23.06.2020 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала 1