Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики на обект: Строителство на нова сграда към СУ „Св. Климент Охридски“ за нужд

   

Срок за получаване на оферти: 27.02.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 28.02.2020 г., 10:00 ч., Ректорат - Зала 1