Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка на специализирано оборудване и софтуер за нуждите на лаборатория „Виртуална реалност“

   

Обособена позиция № 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на имерсивна проекционна ъглова стена;

Обособена позиция № 2: Доставка на холографски очила, очила за смесена реалност и устройство за проследяване на тяло (възлага се по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП);

 

Обособена позиция № 3: Доставка на ВР очила за настолен компютър и самостоятелни ВР очила (възлага се по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП);

Обособена позиция № 4: Доставка на ВР очила (възлага се по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП);

Обособена позиция № 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за VR презентационна стая;

Обособена позиция № 6: Доставка и осигуряване на лиценз/абонамент за софтуерен продукт за 3D моделиране и анимация, софтуерен продукт за текстуриране на 3D модели, софтуерен продукт за създаване на материали, облачно базирано решение с приложения и услуги за видео, дизайн, фотография и уеб;

Обособена позиция № 7: Доставка и осигуряване на абонамент за софтуерен продукт - генератор на игри (Game Engine) (възлага се по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП);

Обособена позиция № 8: Доставка и осигуряване на лиценз за софтуерен продукт насочен към разработка на материали за образование и обучение с използването на разширена и виртуална реалност (AVR) (възлага се по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП).

 

Срок за получаване на оферти: 24.04.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 27.04.2020 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 2

 

Удължен срок за получаване на оферти: 10.06.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 12.06.2020 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала №2