Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка на печатни и електронни издания на руска и чуждоезична научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по следните обособени позиции:

   

обособена позиция 1: Доставка на руска научна литература;

обособена позиция 2: Доставка на чуждоезична научна литература.

 

Срок за получаване на оферти: 16.05.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 17.05.2017г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 1