Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка на печатни и електронни издания на научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, включваща следните обособени позиции:

   

обособена позиция № 1 Доставка на чуждоезична научна литература;

обособена позиция №2 Доставка на научна литература, издавана от български издателства

 

Срок за получаване на оферти: 18.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 19.09.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Решение РД-40-137/ 12.08.2019г.

15.08.2019г.

Обявление за поръчка

15.08.2019г.

Документация

16.08.2019 г.

Проект на договор

16.08.2019 г.

Образци на документи

16.08.2019 г.

Приложение ЕЕДОП

16.08.2019 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

16.08.2019 г.

Протокол

04.10.2019 г.

Доклад № 72-58-111/ 04.10.2019 г.

04.10.2019 г.

Решение РД 40-195 от 04.10.2019 г.

04.10.2019 г.

Договор 80-09-177/ 14.11.2019 г. с Агенция ПУЛСАР ЕООД по обособена позиция 1

26.11.2019 г.

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция 1

26.11.2019 г.

Решение РД 40-7 от 20.01.2020 г. за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 2

20.01.2020 г.