Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка на оборудване по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за получаване на оферти: 05.03.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 06.03.2020 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Удължен срок за получаване на оферти: 19.03.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 20.03.2020 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Удължен срок за получаване на оферти по Обособена позиция №2: 15.05.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 18.05.2020 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1