Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка на научна литература, издавана от български издателства

   

Срок за получаване на оферти: 17.01.2018г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 18.01.2018г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 1