Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Доставка на компютърна техника и електронно оборудване по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Обособена позиция № 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника и електронно оборудване за нуждите на мобилни лаборатории „Дигитализация на културно наследство“ (2 бр. мобилни лаборатории с национално покритие);

 

Обособена позиция № 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника и електронно оборудване в 4 бр. зали за обучение (3 бр. компютърни и 1 бр. презентационна);

 

Обособена позиция № 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника и електронно оборудване за основната сграда на ЦВП „Наследство БГ“, находяща се на ул. „Гурко“ № 7а в гр. София (обща споделена инфраструктура);

 

Обособена позиция № 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на настолни и мобилни компютри за нуждите на лаборатория „Виртуална реалност“;

Обособена позиция № 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на лаборатория за консервация и реставрация на книжовни паметници към Централна университетска библиотека „Св. Климент Охридски“;

Срок за получаване на оферти: 17.07.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 20.07.2020 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 220

Решение РД 40-132/ 08.06.2020 г.

11.06.2020г.

Обявление за поръчка

11.06.2020г.

Документация

12.06.2020г.

Образци на документи

12.06.2020г.

Приложение ЕЕДОП

12.06.2020г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

12.06.2020г.

Разяснения с изх. № 72-00-1183/03.07.2020г.

03.07.2020г.

Разяснения с изх. № 72-00-1183/06.07.2020г.

07.07.2020г.

Протокол №1

17.11.2020г.

Протокол №2

17.11.2020г.

Доклад с вх.№ 70-58-98/17.11.2020г.

17.11.2020г.

Решение РД 40-272/17.11.2020г.

17.11.2020г.

Решение РД 40-273/17.11.2020г.

17.11.2020г.

Решение РД 40-2/06.01.2021г.

06.01.2021г.

Обявление за възложена поръчка (прекратяване на ОП5)

22.01.2021г.

Обявление за възложена поръчка с ID 1007611

19.02.2021г.

Обявление за възложена поръчка с ID 1007612

19.02.2021г.

Обявление за изменение с ID 1019444

31.08.2021г.

Обявление за изменение с ID 1019445

31.08.2021г.

Допълнително споразумение с № 80-09-148/03.08.2021г.

31.08.2021г.

Допълнително споразумение с № 80-09-149/03.08.2021г.

31.08.2021г.

Обявление за изменение с ID 1019685

03.09.2021г.

Допълнително споразумение с № 80-09-173/26.08.2021г.

03.09.2021г.

Допълнително споразумение с № 80-09-239/02.11.2021г.

22.11.2021г.

Обявление за изменение с ID 1023787

22.11.2021г.

22.11.2021г.