Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Доставка на ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ

   

 

„Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” по 10 обособени позиции:

Позиция № 1 Доставка на Хляб и хлебни изделия

Позиция № 2 Доставка на Мляко и млечни продукти

Позиция № 3 Доставка на Месо и продукти от месо, колбаси, субпродукти

Позиция № 4 Доставка на Риба

Позиция № 5 Доставка на Пилета и продукти от пилешко месо

Позиция № 6 Доставка на Tестени и сладкарски изделия

Позиция № 7 Доставка на Зеленчукови и плодови консерви

Позиция № 8 Доставка на Пресни плодове и зеленчуци

Позиция № 9 Доставка на Други храни

Позиция № 10 Доставка на Напитки

 

Срок за получаване на оферти: 25.10.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 26.10.2017г., 11:00 ч., Ректорат - Зала "Яйцето"

 

 

Решение АОП РД 40-133/19.09.2017г.

21.09.2017 г.

Обявление

21.09.2017 г.

Документация

21.09.2017 г.

Образци на документи

21.09.2017 г.

Приложения към Техническото предложение

21.09.2017 г.

Приложение към Ценовото предложение OП 1

21.09.2017 г.

Приложение към Ценовото предложение OП 2

21.09.2017 г.

Приложение към Ценовото предложение OП 3

21.09.2017 г.

Приложение към Ценовото предложение OП 4

21.09.2017 г.

Приложение към Ценовото предложение OП 5

21.09.2017 г.

Приложение към Ценовото предложение OП 6

21.09.2017 г.

Приложение към Ценовото предложение OП 7

21.09.2017 г.

Приложение към Ценовото предложение OП 8

21.09.2017 г.

Приложение към Ценовото предложение OП 9

21.09.2017 г.

Приложение към Ценовото предложение OП 10

21.09.2017 г.

Разяснения с Изх.№72-00-1367 от 13.10.2017г.

13.10.2017 г.

Разяснения с Изх.№72-00-1408 от 19.10.2017г.

19.10.2017 г.

Протокол 1

24.11.2017 г.

Покана за отваряне на пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с Изх.№ 72-00-1761/12.12.2017г.

12.12.2017 г.

Протокол 2

21.12.2017 г.

Протокол 3

21.12.2017 г.

Доклад

21.12.2017 г.

Решение РД 40-201 от 21.12.2017г. по Обособена позиция №3

21.12.2017 г.

Решение РД 40-202 от 21.12.2017г. по Обособена позиция №5

21.12.2017 г.

Решение РД 40-203 от 21.12.2017г. по Обособена позиция №6

21.12.2017 г.

Решение РД 40-204 от 21.12.2017г. по Обособена позиция №7

21.12.2017 г.

Решение РД 40-205 от 21.12.2017г. по Обособена позиция №8

21.12.2017 г.

Решение РД 40-206 от 21.12.2017г. по Обособена позиция №9

21.12.2017 г.

Решение РД 40-207 от 21.12.2017г. по Обособена позиция №10

21.12.2017 г.

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до ЕТ "Македония - Иван Даньовски"

09.01.2018 г.

Протокол 4

10.01.2018 г.

Доклад

10.01.2018 г.

Решение РД 40-3 от 10.01.2018г. по Обособена позиция №1

10.01.2018 г.

Решение РД 40-4 от 10.01.2018г. по Обособена позиция №2

10.01.2018 г.

Решение РД 40-5 от 10.01.2018г. по Обособена позиция №4

10.01.2018 г.

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до ЕТ "Македония - Иван Даньовски"

24.01.2018 г.

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до „КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ“ АД

24.01.2018 г.

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до „БЕТИ-М“ ЕООД

24.01.2018 г.

Обявление за Възложена поръчка

15.02.2018 г.

Договор: №80-09-23/08.02.2018г. с "Елиаз" ООД по Обособена позиция № 1 Доставка на Хляб и хлебни изделия

15.02.2018 г.

Договор: №80-09-22/08.02.2018г. с "Панда-ИП" ООД по Обособена позиция №2 Доставка на Мляко и млечни продукти

15.02.2018 г.

Договор: №80-09-17/29.01.2018г. с "Експрес Фууд Трейд" ЕООД по Обособена позиция № 3 Доставка на Месо и продукти от месо, колбаси, субпродукти

15.02.2018 г.

Договор: №80-09-21/08.02.2018г. с "Експрес Фууд Трейд" ЕООД по Обособена позиция № 4 Доставка на Риба

15.02.2018 г.

Договор: №80-09-15/25.01.2018г. с "Нове Инженеринг" ЕООД по Обособена позиция №5 Доставка на Пилета и продукти от пилешко месо

15.02.2018 г.

Договор: №80-09-18/29.01.2018г. с "Експрес Фууд Трейд" ЕООД по Обособена позиция №6 Доставка на Tестени и сладкарски изделия

15.02.2018 г.

Договор: №80-09-19/29.01.2018г. с "Експрес Фууд Трейд" ЕООД по Обособена позиция №7 Доставка на Зеленчукови и плодови консерви

15.02.2018 г.

Договор: №80-09-13/25.01.2018г. с "Панда ИП" ЕООД по Обособена позиция №8 Доставка на Пресни плодове и зеленчуци

15.02.2018 г.

Договор: №80-09-16/25.01.2018г. с "Експрес Фууд Трейд" ЕООД по Обособена позиция №9 Доставка на Други храни

15.02.2018 г.

Договор: №80-09-14/25.01.2018г. с "Нове Инженеринг" ЕООД по Обособена позиция №10 Доставка на Напитки

15.02.2018 г.