Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Доставка на химически и биологични изделия и продукти с общо и специфично предназначение” по осем обособени позиции

   

1. Доставка на неорганични химикали с общо предназначение

2. Доставка на органични химикали с общо предназначение

3. Доставка на органични разтворители

4. Доставка на химикали със специфично предназначение

5. Доставка на консумативи с общо предназначение

6. Доставка на консумативи със специфично предназначение

7. Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови принадлежности

8. Доставка на биопродукти, диагностични тестове, оцветители

 

Срок за получаване на оферти: 14.06.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 15.06.2017г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

Решение АОП РД 40-65/09.05.2017г.

11.05.2017 г..

Обявление

11.05.2017 г.

Документация

11.05.2017 г.

Образци на документи

11.05.2017 г.

Техническа Спецификация

11.05.2017 г.

Приложения към Техническото предложение

11.05.2017 г.

Приложения към Ценовото предложение

11.05.2017 г.

Протокол

31.07.2017 г.

Доклад

31.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция №1

31.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция №2

31.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция №3

31.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция №4

31.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция №5

31.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция №6

31.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция №7

31.07.2017 г.

Решение за прекратяване на Обособена позиция №8

31.07.2017 г.

Обявление за Възложена поръчка - ОП8 (прекратяване)

18.08.2017г.

„Доставка на химически и биологични изделия и продукти с общо и специфично предназначение” по осем обособени позиции

Обособена позиция № 1 Доставка на неорганични химикали с общо предназначение:

Договор:
№ 80.09-114/30.08.2017г. с "Лабимекс" АД

Приложения:

Ценово предложение

Техническо Предложение

20.09.2017г.

Обособена позиция № 2 Доставка на органични химикали с общо предназначение:

Договор:
№ 80.09-112/30.08.2017г. с "Лабимекс" АД

Приложения:

Ценово предложение

Техническо Предложение

20.09.2017г.

Обособена позиция № 3 Доставка на органични разтворители:

Договор:
№ 80.09-113/30.08.2017г. с "Лабимекс" АД

Приложения:

Ценово предложение

Техническо Предложение

20.09.2017г.

Обособена позиция № 4 Доставка на химикали със специфично предназначение:

Договор:
№ 80.09-120/18.09.2017г. с "ФОТ" ООД

Приложения:

Ценово предложение

Техническо Предложение

20.09.2017г.

Обособена позиция № 5 Доставка на консумативи с общо предназначение:

Договор:
№ 80.09-119/18.09.2017г. с "ФОТ" ООД

Приложения:

Ценово предложение

Техническо Предложение

20.09.2017г.

Обособена позиция № 6 Доставка на консумативи със специфично предназначение:

Договор:
№ 80.09-118/18.09.2017г. с "ФОТ" ООД

Приложения:

Ценово предложение

Техническо Предложение

20.09.2017г.

Обособена позиция № 7 Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови принадлежности:

Договор:
№ 80.09-115/30.08.2017г. с "Лабимекс" АД

Приложения:

Ценово предложение

Техническо Предложение

20.09.2017г.

Обявление за Възложена поръчка

20.09.2017г.