Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и поддръжка на надграждащо оборудване на автоматизирана инвертна микроскопска система за наблюдение на биологични обекти“

   

за Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)“ от Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 (НПКНИ)

 

Срок за получаване на оферти: 10.06.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 11.06.2020 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1