Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на лабораторна и измервателна апаратура за лабораторен комплекс «Наноструктурирани материали и Дисперсни системи»

   

Обособена позиция – 1: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оптична приставка (микроскопски модул) за реометър“

 

Обособена позиция – 2: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на елипсометър с БАМ за определяне и визуализация на обекти с малки латерални размери“,

 

Обособена позиция – 3: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на диференциален термичен анализатор с термогравиметрия и мас-спектрометър“

Обособена позиция – 4: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на настолен Сканиращ електронен микроскоп“

Срок за получаване на оферти: 23.04.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 24.04.2020 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 20

 

Коригиран срок за получаване на оферти:01.06.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 02.06.2020 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 20