Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Доставка, инсталиране и обучение на лабораторна и измервателна апаратура за лаборатория във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“

   

Обособена позиция – 1: „Доставка, инсталиране и обучение на система за определяне на контактни ъгли, повърхностна енергия и омокряне на микронни капки върху твърди повърхности, вкл. наклонени и при различни температури“

 

Обособена позиция – 2: „Доставка, инсталиране и обучение на лазерна дифракционна система за определяне размер на микронни частици в дисперсии“

 

Срок за получаване на оферти: 21.02.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 22.02.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.

Съобщение с изх. № 72-00-307 от 12.02.2019 г. относно: промяна на мястото на отваряне на офертите за участие в обществена поръчка.

12.02.2019 г.