Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на научната апаратура, във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект"

   

Обособена позиция № 1 Държач за криогенна трансмисионна електронна микроскопия (крио-ТЕМ), снабден със станция за крио-трансфер и помпа за поддържане на вакуума на държача;

Обособена позиция № 2 Ултра-микротом

Срок за получаване на оферти: 22.01.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 23.01.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.