Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Абонамент на американски и западноевропейски печатни научни издания и електронни бази данни, руско езични периодични издания и български периодични и on-line издания за 2019, 2020 и 2021 г. за нуждите на Университетска библиотека, факултети и звена при СУ

   

включваща 9 обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1 Абонамент за американски и европейски научни периодични издания;

Обособена позиция № 2 Абонамент за руски научни периодични издания;

Обособена позиция № 3 Абонамент за български периодични издания;

Обособена позиция № 4 Абонамент за достъп до съдържание в база данни JSTOR – пълен пакет;

Обособена позиция № 5 Абонамент за достъп до съдържание в база данни Central and Eastern European Online Library (C. E. E. O. L);

Обособена позиция № 6 Абонамент за достъп до съдържание в база данни EBSCO publishing;

Обособена позиция № 7 Абонамент за достъп до съдържание в база данни Hein Online (Academic Core, International Core);

Обособена позиция № 8 Абонамент за достъп до съдържание в база данни ELSEVIER Reaxys;

Обособена позиция № 9 Абонамент за достъп до съдържание в база данни АПИС.

 

Срок за получаване на оферти: 07.01.2019 г. до 17:30 ч.

НОВ СРОК за получаване на оферти: 10.01.2019 г. до 17:30 ч

Отваряне на оферти: 08.01.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

НОВА ДАТА за отваряне на оферти: 11.01.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

Решение РД 40-192/ 19.11.2018 г.

22.11.2018 г.

Обявление за поръчка

22.11.2018 г.

Документация

22.11.2018 г.

Техническа спецификация - ПРИЛОЖЕНИЕ 4

22.11.2018 г.

Проекти на договори

22.11.2018 г.

Образци на документи

22.11.2018 г..

Приложение към ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по ОП 1 , ОП 2 и ОП 3

22.11.2018 г.

Приложение ЕЕДОП

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

22.11.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение РД 40-213 от 05.12.2018 г.

10.12.2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ С ИЗМЕНЕНИЯ

10.12.2018 г.

Протокол 1 от 18.01.2019 г.

18.01.2019 г.

Протокол 2 от 31.01.2019 г.

05.02.2019 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-12/ 04.02.2019 г.

05.02.2019 г.

Решение РД 40-20/ 05.02.2019 г. по Обособена позиция № 1

05.02.2019 г.

Решение РД 40-21/ 05.02.2019 г. по Обособена позиция № 2

05.02.2019 г.

Решение РД 40-22/ 05.02.2019 г. по Обособена позиция № 3

05.02.2019 г.

Решение РД 40-23/ 05.02.2019 г. по Обособена позиция № 4

05.02.2019 г.

Решение РД 40-24/ 05.02.2019 г. по Обособена позиция № 5

05.02.2019 г.

Решение РД 40-25/ 05.02.2019 г. по Обособена позиция № 6

05.02.2019 г.

Решение РД 40-26/ 05.02.2019 г. по Обособена позиция № 7

05.02.2019 г.

Решение РД 40-27/ 05.02.2019 г. по Обособена позиция № 8

05.02.2019 г.

Решение РД 40-28/ 05.02.2019 г. по Обособена позиция № 9

05.02.2019 г.

Договор 80-09-28/ 08.03.2019 г. с "Агенция Пулсар" ЕООД по обособена позиция 1

09.04.2019г.

Договор 80-09-29/ 08.03.2019 г. с "Агенция Пулсар" ЕООД по обособена позиция 2

09.04.2019г.

Договор 80-09-25/ 22.02.2019 г. с "ДОБИ ПРЕС" ЕООД по обособена позиция 3

09.04.2019г.

Договор 80-09-40/ 26.03.2019 г. с "ИНДЕКС" ООД по обособена позиция 4

09.04.2019г.

Договор 80-09-41/ 26.03.2019 г. с "ИНДЕКС" ООД по обособена позиция 5

09.04.2019г.

Договор 80-09-30/ 08.03.2019 г. с "Агенция Пулсар" ЕООД по обособена позиция 6

09.04.2019г.

Договор 80-09-31/ 08.03.2019 г. с "Агенция Пулсар" ЕООД по обособена позиция 7

09.04.2019г.

Договор 80-09-37/ 19.03.2019 г. с Elsevier B.V. [Eлзевир Б.В.], по обособена позиция 8

09.04.2019г.

Договор 80-09-26/ 22.02.2019 г. с "ДОБИ ПРЕС" ЕООД по обособена позиция 9

09.04.2019г.

Обявление за възложена поръчка

09.04.2019г.