Начало / Студенти / Новини / ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: „2022 – ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПА”

   

Срок за изпращане на разработките: 20 април 2022 г.

 

Националното представителство на студентските съвети в Република България съвместно със Студентски съвет при Университета за национално и световно стопанство, Студентски съвет при Икономически университет – гр. Варна и Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов организират

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема:

„2022 – ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПА”

 

Срокът за изпращане на разработките е до 20 Април 2022 година на e-mail: event@npss.bg

Условия за участие:

1. Конкурсните теми могат да се разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души;

2. Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5;

3. Разработените теми се предават на хартиен или електронен носител, като задължително съдържат три имена, фак. No, специалност и e-mail на авторите.

При оценката на разработките ще бъде давано предимство на практически и творчески насочените работи.

Предадените в срок разработки ще бъдат разгледани и класирани от научното жури.

 

Национална Студентска конференция 2022