Начало / Прием / Прием за образователно-научна степен "Доктор"

   

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в Сектор „Докторанти“.

Допълнителен прием за учебната 2022-2023 г.