Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Приложения / Приложение 3

   

Списък на специалностите по чл. 14, ал. (3)

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

ЗАВЪРШЕН КОЛЕЖ /полувисш институт/

ЗАВЪРШЕНА СПЕЦИАЛНОСТ И ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Предучилищна и начална училищна педагогика

Педагогически колежи

Предучилищна педагогика; Начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език

Социална педагогика

Медицински колежи

медицинскa сестрa; медицински лаборант; помощник-фармацевт; зъботехник; социален работниk; ортопедичен техник; акушер; рехабилитатор; санитарeн инспектор; фелдшер; инструктор по хранене

Педагогически колежи

Предучилищна педагогика; Начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език

Специална педагогика

Медицински колежи

медицинскa сестрa; медицински лаборант; помощник-фармацевт; зъботехник; социален работниk; ортопедичен техник; акушер; рехабилитатор; санитарeн инспектор; фелдшер; инструктор по хранене

Педагогически колежи

Предучилищна педагогика; Начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език