Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Факултет по журналистика и масова комуникация / Книгоиздаване

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

   

По избор с коефициент 3:

I. Изпит по:
1. Журналистика (писмен)
2. Журналистика (устен)

ИЛИ

II. Матура по:
3. Български език и литература;
4. История и цивилизация;
5. Философски цикъл;
6. Чужд език

 

 

+

 

 

Общ успех от дипломата за средно образование

 

 

=

 

 

24
макс.
бал

* Забележка:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

2. До устен изпит по журналистика се допускат издържалите писмения изпит по журналистика с оценка не по-ниска от добър (3,50);