Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2015 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2015/2016 година / Записване на новоприетите студенти

   

Чл. 42. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора.

(2) Новоприетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят придобитите права.

(3) Приетите за специалността Славянска филология допълнително се разпределят по езици според състезателния бал и изявеното желание.

Чл. 43. При записването си новоприетите студенти представят:

1. Диплома-оригинал за завършено средно образование, която се съхранява в отдел “Студенти” на съответния факултет до края на следването;

2. Лична карта;

3. Три снимки с формат 4/6 сантиметра.

4. Комплект документи за новоприети студенти (по образец);

5. Квитанция за платена такса за обучение. Годишната таксата за обучение се утвърждава ежегодно с постановление на Министерския съвет и се плаща на две равни вноски в началото на всеки семестър;

5.1. При напускане на Университета и отказ от обучение внесена семестриална такса не се възстановява независимо от причините за отписването.

Чл. 44. Приетите студенти и заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс, не запазват студентските си права.

 

Записване и потвърждаване по факултети

Годишни такси за учебната 2015/2016 г.