Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2024 / Идентифициране на писмените работи

   

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи от изпита по:

 

ХИМИЯ компонент 1 и компонент 2

(първа кандидатстудентска изпитна сесия)

на 13 (понеделник) и 14 (вторник) май 2024 г.

от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч.

в сградата на Факултета по химия и фармация,

бул. Джеймс Баучър № 1, Заседателна зала, № 108

 

Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица. Достъп до залите за идентифициране на писмените работите имат само оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.