Начало / Новини / Новини и събития / Завърши випуск 2023 г. на Факултета по славянски филологии

   
Завърши випуск 2023 г. на Факултета по славянски филологии

На тържествена церемония, която се проведе в Аулата в Ректората на Софийския университет, 188 бакалаври и магистри от випуск 2023 г. на Факултета по славянски филологии получиха дипломите си за завършено висше образование. 84 от абсолвентите завършват с отличен успех, 16 от тях са пълни отличници.

Тържеството бе открито от декана на Факултета по славянски филологии проф. Амелия Личева, която се обърна към абсолвентите и посочи, че са представители на поколение, което много обича да търси себе си: „Вие настоявате, защитавате своето право на лична позиция, на индивидуалност и това наистина е прекрасно и се надявам, че в хода на обучението ние сме толерирали именно това – да защитавате своята лична позиция, да бъдете критични. В същото време обаче вие сте поколението, белязано от пандемията, когато говорим за формиране, не можем да говорим само за това, което се е случило в залите на университета, но и това, което се е случило в света навън“.

4

Проф. Личева посочи, че са били белязани от пандемията, която ни върна към старата нормалност – колко важни са социализацията, контактите, живият диалог и общуване. Поради тази причина според нея абсолвентите повече от другите са поколение, което защитава не само личното, не само своята индивидуалност, но и живота в общност.

5

По думите й войната в Европа е другото нещо, което е оказало влияние върху формирането им като личности. Тя посочи, че абсолвентите са научили за нея не от книгите, които са имали да четат, а от медиите и от своите колеги от Украйна. Според нея войната е пример за това, че историята се повтаря, че уроците не могат винаги да ни помогнат и се надява, че абсолвентите излизат с една по-голяма чувствителност към идеологиите, национализма и диктатурите. Според проф. Личева поколението им е било белязано и от бума на ChatGPT. Тя посочи, че развивайки професионализма си, разчитайки на знанието, те ще могат да се справят с този свят, в който, надява се, естественият интелект да удържи победа.

7

„Скъпи абсолвенти, бъдете здрави, бъдете щастливи, опитайте се да бъдете винаги част от общността на хората, които залагат на професионализма, на експертността. Помнете, че езикът и литературата са не само част от това, което наричаме грамотност и функционална грамотност, но те са начин да си обясняваме света, в който живеем, да се справяме с предизвикателствата, да се справяме изобщо с всичко, което животът ни среща. Бъдете щастливи, помнете, че сте част от общността на студентите, завършили Софийския университет. На добър час!“, каза в заключение проф. Амелия Личева.

8

Поздрав към завършващите студенти, техните преподаватели и близки отправи и заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова. Тя заяви, че ден е денят, в който празнуват встъпването в нов, следващ етап от живота си и се присъединяват към професионалната общност на дипломираните филолози. От студентския статус те преминават в реда на тези, които не само слушат лекции, но и сами преподават, не само четат книги, но и сами ги създават, не само цитират резултати от предходни изследвания на езика, литературата и културата, но и сами правят своите изследвания и постигат свои резултати. „Често казваме, че високите университетски стени ни ограждат от вълните, нерядко бурни, на живота навън. В голяма степен тези четири или пет години тук са били време на опознаване на света и на самите себе си. на срещи с хора, които са станали и ще бъдат през годините напред част от вашия живот“, каза проф. Божанкова.

17

Тя призова най-младите си колеги да ценят наученото, но още повече да ценят преживяното тук – в аудиториите, библиотеките, пред екраните, в уютния цветен университетски двор, макар и дъждовен, към който вероятно носталгично ще се връщат в спомените си след години.

„Ние, вашите преподаватели, се опитахме да ви дадем много знания и опит, които имаме. Вие, нашите студенти, приехте много от това знание. И тук е моментът да ви благодарим за това, че ни провокирахте, че търсихте отговори, че не се съгласявахте често. Вече сте готови и за нашата роля. Ще ви питат. Ще спорят с вас вашите бъдещи ученици. Пожелаваме ви от все сърце младите умове на идващите поколения да не ви оставят спокойни. И младите им сърца да ви подсказват пътя на новото и нужното така, както вие правихте това за нас“, каза още в словото си проф. Божанкова, която е и преподавател във Факултета по славянски филологии.

12

Тя ги призова да пазят паметта за миналото, да проучват настоящето през неговия език и култура и да подготвят бъдещето. Да не забравят дълга и отговорността, които имат пред своя род и родина, пред българския език и традициите. Заместник-ректорът призова абсолвентите да помнят, че имат не само отговорност, но и мисия – защото народът ни през идните години именно на тях ще поверява децата си.

9

Накрая проф. Божанкова от името на всички благодари на родителите и семействата на завършващите студенти, които чрез тях бяха част от университета. Тя изрази надеждата си, че абсолвентите ще продължат образованието си и ще запазят връзката си с Алма матер, чиито врати винаги ще бъдат отворени за тях. Тя обяви випуск 2023 г. на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за завършил и пожела на всички на добър час.

10

В своя поздрав отличничката Ивана Танушева от специалност „Българска филология“ благодари на преподавателите, че са им позволили да се докоснат до истинското познание, че с отношението си към тях са им преподали най-добрия урок по методика и са им доказали, че същината на образованието не е в това да се напълни чаша, а в това да се запали свещ.

Тя припомни, че през изминалите четири години са имали честта да нарекат 148 аудитория свой дом, а коридорите, които за външните посетители са лабиринт, за тях са се превърнали в познат и любим път. Път към познанието и себепознанието.

„Вярвам и смея да твърдя, че днес Софийският университет изпраща един силен випуск. Випуск, който в по-голямата си част продължава образованието си в магистърските програми. Випуск, който с вдъхновение и желание влиза в класните стаи. Най-вече випуск, който, както каза един специален човек, бе тук по любов“, каза Ивана и от името на всички завършващи студенти благодари, че им бе отговорено със същото.

11

Ангела Поповска-Златкова, отличник на випуска от специалност „Балканистика“, поздрави колегите си с празника и разказа как е решила да дойде от родния си град Скопие, Република Северна Македония, в България, за да учи в Софийския университет. Тя си припомни първите трудности и предизвикателства, с които се е сблъскала, настаняването в общежитието, срещите с администрацията, самотата през първите дни, но също и новите приятелства, подкрепа и близки, които е срещнала тук. „Университетът е миг, който силно се запечатва във всички ни и се проявява в най-невероятни форми по-нататък в живота ни“, каза Ангела Поповска-Златкова. В края на изказването си тя посочи, че за нея музиката е едно от нещата, които най-силно сплотява и изпълни песен с мотиви от родината й като поздрав към присъстващите в залата.

13

Празникът продължи с връчване на дипломите на абсолвентите.

15