Начало / Новини / Новини и събития / Завърши випуск 2017 на Биологическия факултет

   
Завърши випуск 2017 на Биологическия факултет

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет 251 бакалаври и магистри, възпитаници на Биологическия факултет на Алма матер, получиха дипломите си за висше образование. 27 от тях завършват с отличен успех.

На събитието присъстваха заместник-ректорът на Алма матер проф. Ренета Божанкова, деканът на Биологическия факултет доц. Стоян Шишков, заместник-деканите на факултета проф. Христо Гагов, проф. Пламен Митов, доц. Петя Христова и доц. Вяра Маматаркова. Гости на церемонията бяха също видни преподаватели като доц. Божидар Белуцов, проф. Конакчиева, проф. Голцев, близки и семейства на абсолвентите.

3

Деканът на факултета доц. Стоян Шишков откри церемонията и отбеляза, че Биологическият факултет съществува вече 55 години, но университетското образование в биологичните науки се корени още в далечната 1891 г. От тези времена връчването на дипломите за завършено висше образование е безспорно едно от най-вълнуващите академични събития за факултета, посочи доц. Шишков и добави, че церемонията е радостна и запомняща се за абсолвентите, техните близки и преподаватели. Той поздрави всички за успешното завършване на тази част от тяхното образование и изтъкна, че дипломите, които получават, отразяват техните знания, умения и житейска позиция.

4

Доц. Шишков призова младите си колеги да бъдат горди възпитаници на най-добрия Биологически факултет и най-добрия университет в страната и ги предупреди, че по пътя им към поредния връх ще се спъват и ще бъдат спъвани, но това означава, че се движат напред и стават по-силни. „Ще приемате протегната ръка за помощ от доброжелателни хора, но ще се сблъсквате и с учения-глупак, който според Карл Чапек е едно от най-големите бедствия на цивилизацията. Такава е съдбата на развиващия се, търсещ човек“, посочи доц. Шишков.

5

Той призова абсолвентите да се борят с уважение, желание, убеждение и твърдост, а ако трябва, и с инат. Така след години, в мигове на равносметка, ще се радват на успехите си. Да гребат с пълни шепи от живота и да му се усмихват, за да им се усмихва и той, а когато почувстват носталгия към Биологическия факултет, да се връщат към него и своите преподаватели.

В края на словото си доц. Шишков пожела на присъстващите винаги да са устремени към поредната си цел, да не пренебрегват своята интуиция, да са здрави, с късмет, да са щастливи, духът им да е вечно млад и да не губят вяра: „На добър час, колеги! Нека природата бъде с вас!“.

7

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова също отправи от свое име и от името на ректора на Университета проф. Анастас Герджиков поздрав към абсолвентите. Тя изрази радостта си от постигнатите успехи, от всичко онова, което през годините са успели да научат, да разберат тайни от живота и света, но и от човешките отношения. Тя отбеляза, че в този паметен за завършващите ден има и радост, и мисъл за бъдещето, и напътствия. „Лабораториите и аудиториите за част от вас може би остават във времето назад, но те чакат всеки от вас да избере следващата си степен на обучение – магистри, докторанти. Науката има нужда от вашите знания, от вашите амбиции. Дали сте тук, в нашия университет, или другаде, в България или по света, носете с гордост името на възпитаници на Софийския университет“, каза още заместник-ректорът.

Проф. Божанкова призова абсолвентите да се присъединят към алумни клуба на Университета и да станат част от многохилядната общност на неговите възпитаници.

190

Убедени сме, че приятелствата, създадени тук, и професионалните контакти ще ви подкрепят напред във вашата кариера, а в нейната успешност не се съмняваме“, каза в приветствието си проф. Божанкова и подчерта, че в днешния ден дължим благодарност на преподавателите, на родителите и на семействата на абсолвентите.

Проф. Божанкова обяви випуск 2017 г. на Биологическия факултет на Софийския университет за завършил.

10

Абсолвентите бяха поздравени и от доц. Божидар Галуцов, който изрази съпричастност с вълнението и гордостта на дипломиращите се студенти от успешно полученото висше образование в Биологическия факултет, както и с техния ентусиазъм от необятните възможности, които бъдещето на биологичните науки открива пред тях. Той се върна в спомените си, когато преди 50 години е постъпил в новосъздадения тогава Биологически факултет на Софийския факултет, където заварил едва няколко катедри по класическите биологични направления и три специалности - „Биохимия и микробиология“, „Биология производствен профил“, „Биология за подготовка на учители“, в които се обучавали не повече от 60-70 студенти на випуск. Постепенно били създадени шест нови специалности, от които половината - с педагогическа насоченост. Впоследствие се открили и модерни специалности като „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, „Агробиотехнология“ и други. Доц. Галуцов посочи, че през изминалите десетилетия непрекъснато се е усъвършенствала структурата и функционирането на образователния процес, като днес броят на завършващите е около 300 души. От осем магистърски програми в началото, днес има 42 магистратури, констатира доц. Галуцов.

11

Самият той е пряк участник в реализирането на нелеката задача по изработването на учебните планове на различните специалности. Всеки аспект от предложеното в учебните планове знание е внимателно обмислен като необходим и полезен за изграждането на задълбочена компетенция на бъдещите млади специалисти, увери доц. Галуцов. Програмата развива умения за работа в мултидисциплинарна среда, а бъдещето на науката е именно такова.

Доц. Галуцов представи на присъстващите и мнението на свои чуждестранни колеги, участвали в партньорски проекти на междуинституционално ниво с Биологическия факултет, които считат образователното ниво във Факултета за много добро и според европейските стандарти. Възпитаници на Факултета са добре приети в международната академична общност, като някои успяват да се реализират и на възлови академични и научни позиции в Европа и САЩ. Студентите бакалаври имат необходимата основа от знания и умения, която им позволява да продължат образованието си в чуждестранни университети. Възможностите за специализация и обмен на опит са практически неограничени.

6

Накрая доц. Галуцов се обърна към дипломантите с думите, че именно те са учените, които ще съумеят да превърнат биологията в науката на 21 век, пред тях стоят новите неизследвани зони, новите открития и технологии за изхранване на човечеството, за ликвидиране на болестите, удължаване на живота, за запазване на биоразнообразието за бъдещите поколения. Той ги призова да не забравят, че биологията като бързоразвиваща се, динамична наука, ще изисква от тях непрестанно да търсят знанието и да се развиват.

От името на завършващите приветствие поднесе Ралица Василева от специалност „Биотехнологии“. Тя се обърна към преподавателите, колегите си и гостите и заяви, че в днешния ден се отбелязва краят на едно истинско приключение, което поставя началото на следващата глава от книгата на живота. Тя подчерта, че от този ден всеки поема по собствения си път, носейки в себе си натрупаните през последните години знания, опит и страст към развитие и промяна.

12

Ралица припомни на колегите си първия ден, когато плахо са пристъпвали по коридорите на университетската сграда. „Университетът се превърна в мястото, което ни научи как да посрещаме истински предизвикателства, да се впускаме в дълбините на неизвестните величини и да улавяме точната честота. Как да надграждаме себе си и заедно да изграждаме един друг. Научи ни на търпение и безкрайно любопитство към знания и истините, които крие природата“.

Ралица се обърна към колегите си, като отбеляза, че заедно са преминали през всички трудности, с пълната гама от емоции и преживявания. Тя припомни емоцията от първите лекции, първите изпити, трудните понятия, формули, срещите в лабораторията.

8

Абсолвентката пожела на колегите си да продължават да бъдат любопитни и търсещи и да не спират да задават въпроси.

От свое име и от името на колегите си тя изказа дълбока благодарност и уважение към преподавателите и целия академичен състав на Биологическия факултет за положените усилия през годините. Ралица се обърна с благодарност и към родителите, подкрепяли абсолвентите в техния път.

Тя завърши приветствието си с цитат от Мария Кюри: „Науката крие велика красота. Ученият в лабораторията не е просто техник. Той е дете, поставено лице в лице с природните явления, очароващи го като вълшебна приказка“.

Тържествената церемония продължи с връчване на дипломите.

15
16
20