Начало / Новини / Новини и събития / Юбилейна научна конференция на тема „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“

   
Юбилейна научна конференция на тема „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“

В Софийския университет започна научната конференция с международно участие на тема „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, организирана от Катедра „Специална педагогика и логопедия“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Двудневният научен форум, посветен на 130-та годишнина от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 35-та годишнина от основаването на катедрата, бе открит официално в Аулата в Ректората. Гости на събитието бяха д-р Емануела Стоилова, главен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерството на образованието и науката, доц. д-р Николай Цанев, заместник-декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата, проф. дпн Владимир Радулов, председател на Българската асоциация за обучение на зрително затруднени лица, проф. д-р Елена Русинова, почетен председател на Българския национален комитет на световната организация за предучилищно възпитание ОМЕП. Присъстваха още ръководители на катедри, преподаватели и гости. Модератор на събитието бе доц. Данка Щерева.

1

Конференцията бе открита от председателя на организационния комитет на конференцията проф. дпн. Цветанка Ценова, ръководител на Катедра „Специална педагогика и логопедия“, която заяви, че тези дни в Алма матер си дават среща представители на многобройни институции, ангажирани с проблемите на приобщаващото образование. „Смятам, че този факт говори достатъчно колко важна е проблематиката на приобщаващото образованиe и колко добре всички ние осъзнаваме това“, добави още проф. Ценова.

3

Д-р Емануела Стоилова поздрави участниците в научния форум от името на Грета Ганчева, директор Дирекция „Приобщаващо образование“ и прочете поздравителен адрес от заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева. В него се посочва, че приобщаващото образование е една от най-трудните задачи пред българските педагози, но без него бъдещето на обществото ни е немислимо. „Просперитетът е възможен само в среда на толерантност, взаимно признание на различията, оценка на талантите и възможностите, не на слабостите и зависимостите“, се казва още в поздравителния адрес. През изминалата година почти 22 300 деца и ученици със специални образователни потребности се обучават интегрирано в детските градини и училищата. Проведено е обучение на над 1700 учители в детските градини в страната за провеждането на скрийнинг за ранно оценяване на потребностите на деца от 3 години, до 3 г. и 6 месеца с цел установяване на риск от обучителни трудности. Предстои разработването на механизъм за взаимодействие между дирекциите за социално подпомагане и институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Особен акцент се поставя и на въвеждането на нови дигитални технологии в подкрепа на приобщаващото образование. „Не се съмнявам, че усилията на всички участници в дискусионния форум ще бъдат насочени към споделяне на опит и ефективни стратегии за прилагане на модела на приобщаващото образование“, казва още заместник-министърът в поздравителния адрес. Накрая се посочва, че само с обединени усилия и решителност може да се посрещнат ежедневните предизвикателства, да се поставят нови цели и да се продължи процеса на създаване на нова приобщаваща образователна система.

4

Заместник-деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата доц. д-р Николай Цанев пожела успешно и пълноценно провеждане на конференцията. Той припомни, че покрай темата за приобщаващото образование е станала популярна африканската поговорка „За създаването на едно дете, са нужни двама души, а за отглеждането му – цяло село“. Той говори за политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на приобщаващото образование, за промяната в стандарта за придобиване квалификацията „учител“. По думите му, вече всички учители имат задължителна дисциплина „Приобщаващо образование“, което също е една много добра стъпка в тази посока.

2

Накрая доц. Цанев призова повече да оценяваме това, което имаме, а не това, което нямаме: „Имаме хубави деца, имаме професионалисти в тази сфера и трябва да имаме много добри резултати. На добър час!“.

11

Проф. д-р Елена Русинова отбеляза в приветствието си, че катедрата „Специална педагогика и логопедия“, която организира форума, може да бъде приета като една голяма общност, със забележителни преподаватели и научни дейци. Тя благодари на колегите си за тяхната работа. Пожела на участниците посланията им за потребностите на децата и за развитието на образованието наистина да намерят място и отзвук.

12

Проф. дпн. Владимир Радулов благодари за поканата на катедрата да бъде почетен председател на конференцията. Той заяви, че е длъжник на катедрата, на факултета и на Софийския университет. „Няма по-актуална тема в българското образование в момента от приобщаващото образование, защото ние трябва да го разбираме като нова образователна политика“, отбеляза той и изрази задоволството си, че днес в България работят хиляди специалисти в областта на приобщаващото образование и че мнозинството от децата със специални образователни потребности учат в обикновени училища. „Щастлив съм, че катедрата по специална педагогика и логопедия има своята водеща роля в много актуални проблеми на нашето образование“, каза още проф. Радулов и припомни част от дейността на катедрата.

9

Научният форум продължи с работа по секции, посветени на новите реалности и предизвикателства пред приобщаващото образование, подходи и актуални проблеми пред приобщаващото образование на деца и ученици със специални образователни потребности и други.