Начало / Новини / Новини и събития / Японски геолози гостуваха на Софийския университет

   
Японски геолози гостуваха на Софийския университет

Проф. д-р Такахиро Тагами от Киотския университет и д-р Шигеру Суеока от Японската агенция за атомна енергия изнесоха лекция на тема: „Реконструкция на процеси на ексхумация и денудация на орогени, използвайки датиране по метода на следите и други нискотемпературни термохроноложки методи“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Двамата японски учени гостуваха в Университета по покана на гл. ас. д-р Елеонора Балканска от катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ на Геолого-географския факултет.

На лекцията присъстваха геолози от Софийския университет, Геологическия институт към Българската академия на науките, студенти и докторанти от специалност „Геология“ в Университета, а също и геолози с интереси в областта на термохронологията от Белградския университет.

Проф. д-р Такахиро Тагами специализира в областта на тектониката и геохронологията и в частност нискотемпературната термохронология. Той е един от учените, които разработват основите на методиката на цирконовата нискотемпературна геохронология. Изследванията му са фокусирани върху термохроноложката еволюция на орогени и разломни зони в Япония, Индия, Филипините, Мексико, Индонезия, Хавайските острови.

1

Д-р Шигеру Суеока специализира също в областта на термохронологията, тектониката и датирането по метода на следите с използване на лазерна аблация. През периода 2007 – 2012 г. реализира докторантурата си в тази област в Киотския университет под ръководството на проф. Тагами. Иследванията му са фокусирани върху изучаване на тектонската еволюция на планински вериги в Япония.

Основна цел на гостуването на учените в България е да окажат съдействие за въвеждането и разработването на методите на нискотемпературната геохронология в България. Провеждането на лекцията е част от дейностите, предвидени по проект “Стратегическо партньорство за значително подобряване на методологогията на изследване и преподаване на минерални ресурси SPACIM, финансиран от Швейцарския фонд за научни изследвания.

2