Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет се провежда второто издание на Free Market Roadshow

   
В Софийския университет се провежда второто издание на Free Market Roadshow

Публичната дискусия е на тема „Европа във времена на промяна“. Представителството за Югоизточна Европа на Фондацията за свободата „Фридрих Науман“ е домакин в България на Free Market Roadshow 2016. Тази година събитието се провежда в партньорство със Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Даниел Кадик, директор за Югоизточна Европа на Фондация за свободата „Фридрих Науман”, откри събитието и благодари на присъстващите, на партньорските институции и на Софийския университет. Той пожела на всички много интересно събитие, представи темите на панелите и насърчи присъстващите да не бъдат пасивни слушатели, а да участват в дискусиите.

 

1

Лука Бертолети, представител на Австрийския икономически център във Виена, благодари за партньорството на Стопанския факултет на Софийския университет и на Фондация „ Фридрих Науман” и отбеляза, че за него е удоволствие да участва във второто издание на събитието. Той изрази надеждата си догодина отново да види всички присъстващи на изданието на Free Market Roadshow в София.

2

Проф д.ик.н. Георги Чобанов, първи декан на възстановения Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ посочи, че днешното събитие предполага разговор за свободната пазарна икономика. „Звучи добре, звучи фантастично. Защо са ни необходими ограничения, защо ни е необходимо регулиране? Регулирането, институциите - това са все ограничения. Въпреки това имаме нужда от регулиране, институции, правила в обществото – това е кредото на либералите. Ако ние не можем да решим, то тогава институциите трябва да го направят.”, отбеляза проф. Чобанов. По думите му, това е вечна дискусия и въпросът остава открит.

„Обществото представлява система от правила и не е ясно в каква степен имаме нужда от такива правила, в каква степен позволяваме на администрацията да решава вместо нас. Тъй като проблемът не е свободният пазар – той трябва да бъде свободен. Въпросът обаче е доколко.” Той припомни на гостите двата фундаментални труда на Адам Смит – „Богатството на народите” и „Теория на моралните чувства”: „Не бива да забравяме, че живеем в един двойствен свят и всяко нещо има своята противоположност”, отбеляза проф. Чобанов.

3

Той прикани присъстващите да участват в дискусията, но това, което казват, да се основава на научни доказателства. Проф. Чобанов цитира известната сентенция на Платон: „Познанието се аргументира чрез вяра, но всяка вяра, която не е аргументирана, не е истинска”, и отвори началото на дискусията.

Събитието се провежда в три панела: „Смърт и данъци“, „Споделената икономика, умиращият капитализъм?“ и пространство за дискусия „World Cafe”: „Как да предизвикаме иновациите?”.

Посредством иновативни методики за фасилитиране, публиката е активно въвлечена в дискусиите. Студентите дискутират с панелистите същността на предприемачеството и иновациите и как да освободят предприемаческия си и иновативен дух.

„Free Market Roadshow“ 2016 се организира от Австрийския икономически център за осма поредна година в сътрудничество с над 100 водещи аналитични, изследователски центрове („think-tank“) и университети от Европа и Кавказ, и в партньорство с международни организации като Института „Фридрих А. фон Хайек („Hayek Institute“) и Фонда „Либерти“ („Liberty Fund“).