Начало / Новини / Новини и събития / Участие на преподаватели от Факултета по начална и предучилищна педагогика в международната конференция ERFCON 2017 „Growing resilience: researching beyond academia“

   
Участие на преподаватели от Факултета по начална и предучилищна педагогика в международната конференция ERFCON 2017 „Growing resilience: researching beyond academia“

Проф. д-р Нели Петрова-Димитрова и докторант Яна Станева от Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ взеха участие в международна конференция ERFCON 2017 „Growing resilience: researching beyond academia“ в Загреб, Хърватия.

Изследвания в областта на подхода резилианс бяха представени от учени от университетите в САЩ, Канада, Великобритания, Ирландия, Германия, Италия, Испания, Хърватия, Румъния, България, Македония и Сърбия.

Мащабни участващи изследвания в действие бяха представени от проф. Ан Мастън от университета в Минесота, САЩ, един от пионерите на науката за резилианс, от проф. Линда Либенберг от университета в Халифакс, Канада, водещ изследовател, оценител и консултант по резилианс, проф. Анджи Харт от университета в Брайтън, Великобритания, съпредседател на програмата за партньорство на университетски общности и други.

1

Българското участие беше на тема „С какво професионалистите помагат за резилианс при хора с трудности?“. Докладът представи резултати от теоретико-емпирично изследване на факторите на резилианс при жени в риск от раздяла с децата си, ползвали социални услуги. Проучването е проведено в рамките на докторска програма на Яна Станева под научното ръководство на проф. д-р Нели Петрова-Димитрова от Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет с тема „Компетенциите на социалния педагог за резилианс при родители в риск от раздяла с детето“. Основните акценти в доклада бяха връзката между преживян резилианс и получена професионална подкрепа, както и характеристиките на професионалната подкрепа, които се оценяват като най-съществени от изследваните жени“. Изследването е проведено чрез теоретично проучване, полу-структурирани интервюта с жени, контент-анализ на интервютата, оценка на тежестта и разпределението на факторите и извеждане на характеристиките на професионалната подкрепа.

2