Начало / Новини / Новини и събития / Уъркшоп на тема: „Приемственост, норма и сакралност в арабския език и ислямската култура“

   
Уъркшоп на тема: „Приемственост, норма и сакралност в арабския език и ислямската култура“

През периода 10–12 септември 2021 г. в гр. Смолян Катедра „Арабистика и семитология“ проведе уъркшоп на тема „Приемственост, норма и сакралност в арабския език и ислямската култура“, в рамките на който бяха изнесени заключителни доклади и се състояха семинарни дискусии в рамките на научноизследователския проект „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието”, финансиран от Фонда за научни изследвания на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии.

Събитието бе открито от проф. д-р Симеон Евстатиев, ръководител на Катедра „Арабистика и семитология“ и на Семинара за докторанти и млади учени по проекта. Той приветства участниците и подчерта, че предприетото съвместно изследване има ясна тематична призма, но същевременно е замислено и като своеобразен снапшот на българската арабистика и ислямознание с оглед на международните тенденции в научното поле, а повод за това е двадесетгодишнината от институционализирането през 2000 г. в самостоятелна катедра на създадената през 1974 г. специалност „Арабистика“. Проф. Евстатиев обърна внимание, че с оглед на това предстои скоро да бъде отбелязана и 50-годишнина от въвеждането на арабистиката и ислямознанието в Софийския университет и България.

IMG_02

Изнесените научни доклади и проведените семинарни дискусии откроиха обединяващото начало в специалност „Арабистика“ като интердисциплинарно поле, в което при изучаването на арабския език и литература, арабския свят и исляма взаимно се допълват подходи от различни направления и дисциплинарни области: филология, история, науки за културата, религиознание, социални науки.

IMG_01

Ръководителят на проекта доц. д-р Виктор Тодоров изтъкна, че съвместното изследване е изпълнило и друга своя основна цел – да насърчи синергията между изследователи, работещи в различни дисциплинарни полета и по различни изтоковедски теми от Центъра за източни езици и култури при Факултетa по класически и нови филологии на Софийския университет и БАН, както и да интегрира докторанти и млади учени, като повиши техните умения и компетентности. Участниците в семинара представиха своите изследвания, които ще бъдат включени като взаимосвързани глави в подготвяния за публикуване колективен научен том.

IMG_0632

В проведените ползотворни дискусии активно участие взе и проф. дин Йордан Пеев, един от доайените на арабистиката в България. Макар и поради пребиваване в чужбина дългогодишният ръководител на Катедра „Арабистика и семитология“ и бивш декан на Факултетa по класически и нови филологии проф. дфн Цветан Теофанов да нямаше възможност да присъства лично на самия уъркшоп, като активен участник в останалите дейности по това съвместно изследване той изпрати кратко приветствие, в което подчерта, че „проектът предоставя поле за равносметка на изминатия път и очертава бъдещите ни ориентири, целите и перспективите ни като част от европейската арабистична общност“.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО И УЧАСТНИЦИ

IMG_1305