Начало / Новини / Новини и събития / Тринадесети международни славистични четения "Мултикултурализъм и многоезичие"

   
Тринадесети международни славистични четения "Мултикултурализъм и многоезичие"

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха открити Тринадесетите международни славистични четения, които тази година са на тема "Мултикултурализъм и многоезичие". Международната конференция, организирана от Факултета по славянски филологии, се провежда на всеки две години и вече е утвърден научен форум.

 

Събитието бе открито от декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев, който заяви, че славистичните четения са най-голямото научно събитие в календара на факултета. Той благодари на организаторите - катедрите по славянско езикознание и славянски литератури с техните ръководители доц. Албена Стаменова и доц. Ина Христова, както и на главния организатор доц. Добромир Григоров и неговия екип от млади хора.

За мащаба на четенията говори това, че тук са дошли над 160 учени от различни страни, към които трябва да добавим и участниците от нашата страна. Въпросът не е само в количеството. Вярвам, че докладите на конференцията ще бъдат интересни, задълбочени, приносни и ще обогатят полето на славистичните изследвания“, заяви доц. Пенчев и добави, че е горд, че с тези четения факултетът поддържа престижа на Софийския университет като един от центровете на славистиката в световен мащаб.

Заглавието на Тринадесетите международни славистични четения „Мултикултурализъм и многоезичие” преди 7-8 години може би нямаше да предизвика особено внимание. Щеше да се приеме като нещо, разбиращо се от само себе си. За съжаление, днес светът е подложен на много изпитания. Преживяваме трудни времена, в които понятия като различие, като многоезичие стават донякъде проблематични. Именно затова славистичните четения имат не само научна, но и обществено-политическа мисия“, заяви доц. Пенчев и подчерта, че славистите винаги са приемали като ценност различните езици и култури, различните индивидуалности.

1-1

Той припомни, че славистиката е дисциплина с над 200-годишна история. „Ние помним нашите учители, помним онзи дух на научна добросъвестност и откритост , който те са ни завещали. Смятам обаче, че ще бъдем в най-голяма степен верни на своите учители от близкото и далечното минало, ако успеем да отговорим на предизвикателствата на днешния ден“, добави още деканът на Факултета по славянски филологии и изрази увереността си, че всички участници във форума имат нужните академични и морални качества, за да отговорят на тези предизвикателства.

Доц. Пенчев пожела успешна работа и приятни и ползотворни часове в средата на колеги, съмишленици и приятели и обяви Тринадесетите международни славистични четения за открити.

3-1

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова поздрави участниците конференцията от името на ректора на Университета проф. дфн Анастас Герджиков. Тя заяви, че славистичните четения наистина имат дълга история – история, която Факултетът по славянски филологии на Софийския университет подкрепя през годините: „Изключително много се радвам, че това събитие продължава най-добрите традиции на нашия факултет, на нашия университет, защото всъщност чрез него подчертаваме и погледа си към бъдещето, но и паметта си за миналото, за нашите учители“.

Проф. Божанкова изрази надеждата си, че срещите в рамките на Тринадесетите славистични четения ще бъдат отново време за нови проекти, нови идеи, срещи на стари приятели и бъдещи научни партньори. Тя пожела бъдещите събития да изпълнят всички с удовлетворение и успехът да се дължи на съмишленичество, на сътрудничество на славистичното им чувство за бъдеще и за история.

2-1

Конференцията ще се проведе в периода 21-23 април 2016 г. В програмата са включени доклади, разпределени в различни секции: Фолклористика, културология, етнология; Културология, история; Литературна миграция.

Традиционно Славистичните четения се радват на голям международен научен интерес. През тази година в тях ще вземат участие 285 участници, като над 160 от тях са представители от Гърция, Италия, Япония, Македония, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Словения, Русия, Украйна, Беларус, Полша, Чехия, Словакия и други.