Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет запазва мястото си в Impact Rankings 2023

   
 Софийският университет запазва мястото си в Impact Rankings 2023

В публикуваната днес класация на Impact Rankings 2023 на Times Higher Education (THE) Софийският университет „Св. Климент Охридски“ за пета поредна година е класиран на 601-800 място от 1591 университета в света.

Рейтингът оценява постиженията на университетите в изпълнение на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Софийският университет е класиран в единадесет от седемнадесет цели, като значително подобрява класирането си независимо от увеличения брой участници. Методологията на класацията използва внимателно проверени индикатори, които предоставят изчерпателно и балансирано сравнение на четири обширни области: научни изследвания, управление на ресурси, обхват и преподаване.

Класирането на Софийския университет в отделните направления е следното: 101-200 SDG 14 Подводен живот – опазване на водните ресурси (Life below water); 101-200 SDG 16 Правосъдие и институции (Peace, Justice and Strong Institutions); 201-300 SDG 11 Устойчиви градове и общности (Sustainable cities and communities); 201-300 SDG 13 Климатични промени (Climate action); 201-300 SDG 15 Живот на земята – опазване на биоразнообразието (Life of land); 301 -400 SDG 5 Равенство между половете (Gender Equality); 301-400 SDG 7 Достъпна и чиста енергия (Affordable and Clean Energy); 401-600 SDG 4 Качествено образование (Quality education); 401-600 SDG 8 Достоен труд и икономически растеж (Decent Work and Economic Growth); 401-600 SDG 17 Партньорство за устойчиво развитие (Partnership for the Goals) и 801-1000 SDG 3 Здравословен живот и стимулиране на благосъстоянието (Good Health and Wellbeing).