Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Шанхайският университет Дзяотун сключиха меморандум за сътрудничество

   
Софийският университет и Шанхайският университет Дзяотун сключиха меморандум за сътрудничество

Меморандум за академично сътрудничество между Шанхайския университет Дзяотун и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе подписан в Заседателна зала 1 на Ректората. Споразумението подписаха заместник-ректорът на Алма матер доц. Елиза Стефанова и заместник-ректорът на Шанхайския университет проф. Хуанг.

На срещата присъстваха проф. Николай Витанов, зам.-ректор на Софийския университет по научноизследователска и научна проектна дейност, проф. Сашо Пенов – декан на Юридическия факултет, доц. Янаки Стоилов от Юридическия факултет и проф. Христо Гагов – зам.-декан научноизследователска и проектна дейност на Биологическия факултет. От страна на Шанхайския университет присъстваха проф. Шенхуан, заместник-декан на Факултета по агрикултура и биология и д-р Лианджин, ръководител на международния отдел на университета.

1

Целта на сключеното споразумение е развитие на сътрудничеството в областта на преподаването и научните изследвания чрез международен обмен на студенти, преподаватели и научни знания.

2

Дейностите на това сътрудничество включват обмен на студенти, магистри и докторанти; обмен на административни кадри; съвместни изследователски проекти; разработване на съвместни проектни предложения и кандидатстванe за финансиране; летни програми за обучение; обмен на публикации, доклади и друга академична информация; съвместно професионално развитие и други дейности от интерес за двете страни.

3

След подписването на меморандума делегацията от Шанхайския университет се срещна със студенти от Софийския университет.

Предишни посещения на представители от Шанхайския университет бяха проведени през юли и ноември 2016 г.