Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет е партньор по проект AgroLabs-AgroFood Innovation Clusters

   
Софийският университет е партньор по проект AgroLabs-AgroFood Innovation Clusters

По Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020” Биологическият факултет към Софийския университет, Катедра „Екология и опазване на природната среда“, спечели и започна работа по изпълнението на проект: “AgroLabs-AgroFood Innovation Clusters”, акроним на проекта: „AgroLabs“. Проектът е на обща стойност 956 303,00 евро, от които 85% е безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% е национално съфинансиране. Ръководител на проекта от страна на Университета е доц. д-р Валентин Богоев.

На 1 август 2017 г. бе подписан Договор BMP1/1.2/2158/2017 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по проект AgroLabs-AgroFood Innovation Clusters между Управляващия орган на Европейското териториално сътрудничество и Водещия партньор - Технологичният образователен институт, Атина, Гърция. Дейностите по проекта трябва да приключат до 31 юли 2019 г. Партньори в изпълнението на дейностите по проекта са Регионът Централна Македония, Гърция; Университетът по технологии, Кипър; Агенцията за развитие Lemesos, Кипър; Селскостопанският университет, Тирана; община Fier, Албания; община Разлог, България и Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Катедра „Екология и опазване на природната среда“.

Проектът AgroLabs е насочен към регионите от Централна Македония в Гърция (Иматея), Кипър (Lemesos), България (Благоевград-Разлог) и Албания (Fier).

За региона на Балкани – Средиземно море агро - хранителният сектор има важна социално-икономическа роля особено в селските общности. Целта на проекта е да насърчи производството и разпространението на иновативни агро-хранителни продукти в Гърция, Кипър, България и Албания, като подпомага малки и средни предприятия и производителите в техните проекти за развитие, създавайки нови пазари за продуктите им.

Една от от основните дейности по изпълнението на проекта е да се извърши диагностика на хранително-вкусовия сектор в регионите на Lemesos, Fier и Благоевград. Тази диагностика ще бъде в основата на създаването на иновационни центрове, които да стимулират иновациите, използването на ноу-хау технологии, които ще бъдат от полза за малките и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост и за участниците в местните регионални власти и участващите региони.

agro

Ролята на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Катедра „Екология и опазване на природната среда“, е управление и координация по изпълнението на дейностите, участие в работните срещи между партньорите, оценка на дейностите и резултатите от дейностите по изпълнението на проекта, вътрешна комуникация и координация между партньорите и Управляващия орган на Европейското териториално сътрудничество.

Очакваните резултати са проектът AgroLabs да допринесе за повишаването на привлекателността, продуктивността и международното присъствие на хранително-вкусовия сектор на региона на Балкани-Средиземно море. Това ще доведе до укрепване на съществуващите връзки между институциите, научноизследователските органи и агро сектора на местно, регионално и трансгранично ниво за транснационално сътрудничество и създаване на нови към други области в ЕС.

Официален сайт на програмата: http://www.interreg-balkanmed.eu/