Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет е домакин на среща-дискусия на тема „Децата във фокуса на медиите“

   
Софийският университет е домакин на среща-дискусия на тема „Децата във фокуса на медиите“

В Конферентната зала в Софийския университет се провежда дискусия на тема „Децата във фокуса на медиите“, организирана от Държавна агенция за закрила на детето. Във форума участват журналисти, общественици, преподаватели от Софийския университет, Пловдивския университет, медийни експерти, деца и младежи.

Участниците във форума бяха поздравени от заместник-декана на Факултета по педагогика на Софийския университет проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, която изрази задоволството си, че има общ интерес от присъстващите към една обща област. Проф. Чавдарова-Костова добави, че в подготовката на студентите – бъдещи педагози в Софийския университет, темата за децата и медиите присъства в курса на обучение. Заместник-деканът подчерта, че акцентът се поставя върху влиянието на медиите и взаимодействието на децата с медиите.

1-1

Проф. Чавдарова-Костова поздрави Държавната агенция за закрила на детето, която с днешната дискусия предлага и друга гледна точка – на децата във фокуса на медиите. „Явно е дошло време да се говори повече за това как децата са представяни, интерпретирани и разглеждани от медиите и как това влияе върху обществената представа за детето като цяло, за неговото развитие и за характера на взаимодействията на детето с останалите субекти в социалната сфера“, каза още зам.-деканът.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова поздрави всички присъстващи и заяви, че този форум е провокиран от зачестилите случаи за разгласяване на данни от личния живот на децата. Д-р Лилова допълни, че това е притеснително и припомни, че в чл. 16 от Конвенцията на ООН за правата на детето се гарантира правото на всяко дете да бъде защитено срещу произволна или незаконна намеса в личния му живот, семейство, дом или кореспонденция, както и срещу незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация.

3-1

„Когато имаме истории на деца, ние трябва да сме в пъти по-внимателни как отразяваме тези истории, предвид тяхната незрялост и уязвимост и запазване правото им на личен живот“, подчерта д-р Елеонора Лилова.

В приветствието си председателят на Държавната агенция за закрила на детето повдигна и въпроса за фалшивите новини, както за начина на поднасяне на информация.

Преди началото на дискусиите бе представена анкета с деца по основните теми - фалшиви новини и медийно отразяване на детската проблематика – доколко е застъпена и как.

2-1

Събитието включва два модула: „Социални мрежи, фалшиви новини, медийна грамотност" и „Етични стандарти, права на децата и медийно отразяване“.