Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет е домакин на Международна конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника (ICQNN’2019)

   
Софийският университет е домакин на  Международна конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника (ICQNN’2019)

В Софийския университет „Св. Климент Охридски” започна Международна конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника ( ICQNN’2019 ). Научният форум ще продължи до 4 септември 2019 г. На 05.09.2019 г., ще се проведе сателитен Симпозиум по наноматериали и нанотехнологии.

Конференцията бе открита от проф. Александър Драйшу, председател на организационния комитет, който представи и другите негови членове – проф. Изабел Щауде (Германия), проф. Драгомир Нешев (Австралия) и проф. Тони Спасов (България). Проф. Драйшу накратко проследи историята на създаването на Софийския университет от проекта за Основен закон за училищата в Българското княжество (1880 г.) през откриване на педагогически клас към Първа мъжка гимназия в София (1887 г.) до решението на Народното събрание за преобразуването му във Висше училище (08.12.1888 г.) и преименуването му в университет (1904 г.).

3

Проф. Драйшу отбеляза, че още през учебната 1889/1890 година е основан Факултетът по физика и математика, а Физическият факултет е самостоятелен факултет от 1963 г. На основата на данни от Рейтинговата система на Министерството на образованието и науката накратко бе очертана водещата роля на Физическия факултет в обучението по физически науки в България, както и на Софийския университет “Св. Климент Охридски” като основен национален висш образователен и научно-изследователски център.

4

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова поздрави участниците от името на ректорското ръководство и от свое име и изрази задоволството си, че най-старият български университет е домакин на този научен форум. Тя пожела ползотворни дискусии и успех на конференцията.

5

Д-р Милена Дамянова, директор Дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката също приветства участниците в конференцията. От името на физическата колегия от Българската академия на науките, работеща в областта на фотониката, поздравление поднесе и академик Петър Атанасов от Института по електроника при БАН. Краткото си поздравление от името на спонсора Office of Naval Research Global д-р Стивън О’Ригън посвети на значението на международното сътрудничество в науката.

6

Акцентът на докладите в Международната конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника е както върху изследвания на фундаментални физични явления, процеси и взаимодействия на лазерно лъчение с различни материали и изкуствено създадени структури, така и върху резултати в областта на квантовата и нанооптиката и върху технологични приложения на нови идеи, устройства и методи за измерване.

2

Водещи учени от 15 страни (САЩ, Канада, Германия, Франция, Италия, Китай, Холандия, Израел, Испания, Австралия, Швейцария, Казахстан, Сърбия, Северна Македония и България) ще представят пред участниците също и потенциални нови и иновативни решения на актуални проблеми, които сега стоят пред изследователите и пред инженерите.

7

Непосредствено след конференцията, на 05.09.2019 г., ще се проведе сателитен Симпозиум по наноматериали и нанотехнологии. Той се организира като част от дейността и с подкрепата Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020”, по проект за Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии “, № BG05M2OP001-1.001-0008-C01.

8

Конференцията и симпозиумът се организират съвместно от Университета „Фридрих Шилер” Йена (Йена, Германия; Института по приложна физика и Института по оптика и квантова електроника), от Австралийския национален университет (Канбера, Австралия) и от Софийския университет „Св. Климент Охридски” (Физически факултет), с подкрепата на Office of Naval Research Global.

Домакини на сесиите са Ректоратът на Софийския университет и Физическият факултет на Софийския университет.

113