Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет е домакин на международен панаир и конференция на идеи и иновации

   
Софийският университет е домакин на международен панаир и конференция на идеи и иновации

В рамките на два дни Софийският университет е домакин на международен панаир и конференция на идеи и иновации, заключително събитие по международния проект “i3” – Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ на ЕС „Балкани – Средиземно море“.

На пресконференция, организирана от Българския икономически форум, бе представен проектът, а официалното откриване на събитието бе в Аулата на Алма матер. В Централното фоайе в Ректората и във фоайето пред Аулата 50 изложители - 10 български и 40 чуждестранни, представят своя бизнес и бизнес-идеи.

1

Общата цел на проекта е подкрепа за териториалното развитие, сътрудничество и конкурентоспособността на целевата територия на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани- Средиземно море“ 2014-2020 чрез разработване, внедряване и промотиране на модел за предприемаческо обучение и трансфер на знания (модел i3 – Идеи, Изобретения, Иновации) на студенти и млади предприемачи. Специфичните цели са усвояване на тесни връзки между партньорите и заинтересованите страни по проекта – обучителните и образователните институции и бизнеса; иновациите, въвеждане на предприемаческия модел i3 – Идеи, Изобретения, Иновации. Целевата група са младите хора в последните курсове на образованието си или наскоро завършили, образователните институции, бизнес и секторните организации и асоциации. Проектът е сред трите най-добри на програмата „Балкани – Средиземно море“.

3-1

На официалното откриване на събитието сред официалните гости бе и ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков. Той изрази задоволството си да участва в откриването на конференцията. „Радвам се, защото проектът наистина е много успешен и защото темата за връзката между науката и бизнеса в България и особено в университетите е трудна тема“, каза още ректорът. По думите му, много от университетите правят наука на високо ниво, но връзката им с бизнеса е трудна. А на национално ниво темата за иновациите и особено за стартиращите предприятия е постоянна, защото България няма голям опит в тази посока, както и страните от Балканите, в сравнение с опита на други страни с традиции. „Затова такива проекти ще помогнат както за улесняването на връзката между изследователските организации, научните институции, университетите и бизнеса, така и да окуражим и най-вече да научим младите хора как могат да започнат едно успешно предприятие“, каза накрая проф. Герджиков и пожела големи успехи и в бъдеще.

6

Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изрази своята радост, че има такива успешни програми, които подпомагат младите предприемачи. В приветствието си той също акцентира върху връзката между науката и бизнеса. Г-н Таков изрази увереността си, че нашата сила е в иновациите и в производството на интелектуален труд и че идеите, които се разработват ще имат своя успех.

9

Участие в конференцията и в пресконференцията взеха представители на Българския икономически форум - водещ партньор по проекта, Асоциация "Комитет Италия - България 2013", Университета в Пелопонес (Гърция), Центъра по управление на знания (Северна Македония), Центъра по устойчиво развитие (Албания), Международния институт по управление (Кипър).

7

Международният панаир и конференцията са насочени към всички студенти, настоящи и бъдещи предприемачи. В нея участват млади предприемачи от Албания, България, Гърция, Кипър и Северна Македония, а фокусът е насочен към теми, сред които начин на живот, околна среда, енергетика, технологии и информационни технологии.

Информация за проекта: https://www.biforum.org/project-15.html

Фейсбук страница на събитието: https://www.facebook.com/events/2400955166799527/