Начало / Новини / Новини и събития / Семинар на тема „Подготовка и квалификация на учителите – приоритети и нови възможности”

   
Семинар на тема „Подготовка и квалификация на учителите – приоритети и нови възможности”

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет “Св. Климент Охридски” организира двудневен семинар на тема „Подготовка и квалификация на учителите – приоритети и нови възможности”.

В рамките на събитието преподаватели от Софийския университет ще обсъдят с началниците на регионалните управления на образованието и експерти от Министерството на образованието, директори на училища приоритети и нови възможности в подготовката и квалификацията на учителите.

Работната среща се организира във връзка с изпълнението на проекта на Министерството на образованието и науката „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

10

Директорът на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет проф. Росица Пенкова благодари на всички за тяхното присъствие и подчерта, че инициативата е по идея на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков.

Проф. Герджиков откри семинара и също благодари на всички, които в натоварения си график са успели да дойдат на срещата. По думите му, темата за подготовката и квалификацията на учителите е голяма и ключова за това да имаме качествено училищно образование.

3

Ректорът посочи, че всички присъстващи са свидетели на етапите и промените, през които е преминала квалификацията на учителите – нормативната уредба, няколкото години прекъсване на финансирането на квалификацията. Той отбеляза промяната през предишния програмен период: „Сега виждаме нова система за финансиране на квалификацията. Не знам дали е най-добрата, но трябва да се опитаме всички заедно да използваме тази ситуация – добра или лоша, за да дадем най-доброто, на което сме способни“, посочи проф. Герджиков.

4

Той отбеляза, че целите на срещата са да се запознаят с възможностите за квалификация, които предлага Софийският университет и изтъкна предимството и големия опит на университета в тази област. Проф. Герджиков изтъкна, че Университетът има департамент, свързан с квалификацията на учителите и е единствената останала академична институция с много голямо издателство с продукция от 350 книги годишно, много от които са свързани с педагогика и методика на обучението. „Най-вече колегите ни от различните факултети имат опита и в отделните предмети, и в педагогическите и методически направления, за да ви бъдат полезни и най-вече да бъдат полезни на учителите“, каза още ректорът на Софийския университет и допълни, че другата причина за срещата е възможността колегите да се опознаят, за да може да си сътрудничат успешно в бъдеще. Проф. Герджиков пожела успех на двудневния семинар.

9

Зам.-министърът на образованието и науките инж. Таня Михайлова благодари за поканата да присъства на срещата и затова, че семинарът поставя на дневен ред темата за подготовката и квалификацията на учителите. По думите й, това е водещо, когато искаме да се ориентираме към резултати в образованието. Инж. Михайлова подчерта, че колкото и да се развиват технологиите, това, което е водещо в класната стая, е квалифицираният, мотивиран учител, лидер в класната стая, който използва новите методи, технологиите с цел да постигне резултати, независимо от това колко различни са учениците, с които се среща.

6

Инж. Михайлова акцентира върху всички добри традиции на българското образование – междупредметните връзки, дейностите в часа, приложимостта на знанията. Тя призова учителите да се водят в работата си от учениците и техните потребности: „Ние не можем да осигурим подготовка за всяка една ситуация, но можем да дадем и формираме онези умения, които ще помогнат на нашите ученици да бъдат наистина стойностни граждани, професионалисти и да бъдат адаптивни към всяка ситуация“.

Заместник-министърът изрази радостта си, че на срещата присъстват всички страни, заинтересовани образованието да е приоритет като резултат и дейности. Тя благодари затова, че са заедно и пожела ползотворна работа на форума.

В двата дни на семинара ще бъдат представени квалификационни програми за педагогически специалисти и ще бъдат дискутирани идеи, свързани с потребностите на регионалните управления на образованието и приоритетите на Софийския университет за подготовка и продължаваща квалификация на учителите.