Начало / Новини / Новини и събития / Седем нови преподаватели се присъединяват към академичната общност на Алма матер

   
Седем нови преподаватели се присъединяват към академичната общност на Алма матер

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков връчи трудовите договори на седем новоназначени преподаватели.

По време на официалната си среща с тях проф. Герджиков ги поздрави за положените усилия за присъединяване към научно-образователната общност и благодари за желанието да превърнат изследователската и образователна дейност в свое професионално призвание.

Главен асистент Иван Иванов започва работа в Геолого-географския факултет. Към академичния състав на Факултета по химия и фармация се присъединява ас. Владимир Цветков, а в Биологическия факултет постъпва ас. Емануела Лукач.

Факултетът по славянски филологии приема в редиците си ас. Константина Пунева, а ас. Красимир Костов става част от преподавателския състав на Факултета по начална и предучилищна педагогика.

Асистентите Мила Хаджиева и Цветомира Иванова се присъединяват към академичния състав на Факултета по класически и нови филологии.

1