Начало / Новини / Новини и събития / Сборник в чест на проф. Анисава Милтенова бе удостоен с наградата „Джон Д. Бел“ за 2017 г.

   
Сборник в чест на проф. Анисава Милтенова бе удостоен с наградата „Джон Д. Бел“ за 2017 г.

Асоциацията за българистични изследвания в Америка (BSA) присъди наградата „Джон Д. Бел“ за 2017 г. на сборника Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови изследвания, интерпретации и подходи в медиевистиката (София, 2016). Две от съставителките на отличения сборник са проф. Мария Йовчева и проф. Маргарет Димитрова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Сборникът е на Издателския център „Боян Пенев“ към Института за литература и съдържа 43 статии на изтъкнати палеослависти от цял свят, написани на български, английски, руски и сръбски език.

Съставители и редактори на изданието са Аделина Ангушева от Манчестърския университет, Маргарет Димитрова от Факултета по славянски филологии на Софийския университет, Мария Йочева от Богословския факултет на Софийския университет, Мая Петрова-Танева и Диляна Радославова от Института за литература към БАН.

Koriza-2

Снимка: Институт за литература към БАН

Наградата се присъжда от 1998 г. и за пръв път се дава на книга, издадена в България.

В своето решение Комитетът по присъждането на наградата за 2017 г. посочва, че изданието от 800 страници, посветено на забележителната научна кариера на професор Анисава Милтенова в областта на средновековната литература и текстология, съдържа множество важни статии на международен колектив от изтъкнати специалисти в областта на палеославистиката и старобългаристиката, на средновековното славянско ръкописното наследство и църковните текстове. Според членовете на Комитета сборникът ще бъде ценен за бъдещите поколения българисти, слависти, медиевисти, византинисти, лингвисти и текстолози, защото високото качество на включените статии многократно надхвърля равнището на юбилеен сборник, а новите открития и проникновените анализи представляват значителен и траен принос в областта на българистичните изследвания.

Повече информация можете да намерите тук .

John-Bell-Book-Prize