Начало / Новини / Новини и събития / Със средства от „Билла България“ бяха обновени пет лаборатории във Факултета по химия и фармация на Софийския университет

   
Със средства от „Билла България“ бяха обновени пет лаборатории във Факултета по химия и фармация на Софийския университет

Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ официално бяха открити пет учебни лаборатории, обновени напълно със средства, предоставени от „Билла България“ ЕООД.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, управителят на „Билла-България“ Сачански, зам.-ректорът на Университета доц. Юрий Кучев, деканът на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски, Георги Божанин, в.и.д. главен мениджър на Университета, Евелина Ангелова, юрист на „Билла-България“, проф. Тони Спасов, проф. Николай Денков, деканското ръководство на Факултета по химия и фармация, преподаватели и гости.

В лабораториите по фармацевтична химия, технология на лекарствените средства, токсикология, токсикохимия и фармакогнозия е извършен основен ремонт на всички инсталации и боядисване. Петте лаборатории са изцяло оборудвани с химически съобразено съвременно обзавеждане, което включва островни лабораторни маси, шкафове, лабораторни камини за отвеждане на вредни пари и др.

242-3

Ремонтът на стойност 270 000 лева е извършен от избрана от Факултета по химия и фармация водеща в тази област фирма. Плановете за преустройство и обновяване са изготвени от проектантите от фирма „Евкалипт-ЕООД“.

В обновените лаборатории ще се обучават студенти от специалност „Фармация“ и от специалностите в професионално направление „Химически науки“.

4

Деканът на Факултета по химия и фармация акад. проф. дн Петър Кралчевски приветства присъстващите и отбеляза, че обновяването на петте лаборатории във Факултета не е първият случай на сътрудничество между Софийския университет и „Билла“. Той припомни, че преди време с конструктивното съдействие на веригата магазини са били изградени трите паркинга в съседство с Факултета по химия и фармация и бе облагородено пространството между Факултета и супермаркета на ул. „Златовръх“ № 4.

В словото си акад. Кралчевски отбеляза, че във Факултета по химия и фармация работят 111 преподаватели и се обучават над 700 студенти, от които половината по химия, а останалите – по фармация. По думите му, интерес към обучението на химици и фармацевти винаги ще има.

5

Деканът припомни, че химията присъства навсякъде в живота ни - от новите материали, от които са направени нашите смартфони, до методите за измерване на съдържанието и чистотата на храните и напитките, които консумираме, във въздуха, който дишаме, а после и в лекарствата, с които се лекуваме. „На свой ред, грижата за здравето е пръв приоритет на обществото още от времето на полу-митичния родоначалник на фармацията Асклепий, който, съгласно легендата, е бил убит с мълния от Зевс заради това, че е искал да дари хората с безсмъртие. Съвременната фармацевтична наука дава знания както за молекулите, така и за билките и техните лечебни свойства; за усвояването на лекарствата от организма; за технологиите на таблетиране, пакетиране и съхранение на лекарствата, и не на последно място – за социалната фармация, т.е. организацията, функционирането и нормативната база на аптечната мрежа в страната“, каза още акад. Кралчевски.

В приветствието си той отбеляза интересния факт, че България е на трето място в Европа по брой аптеки. По данни на асоциацията на фармацевтите в Европейския съюз за 2015 г. у нас на 100 000 души население се падат 51 аптеки. Лидер в това отношение е Гърция с 84 аптеки на 100 000 души, следва Кипър с 55 аптеки на 100 000. На последните места са Дания и Холандия със, съответно, 6 и 11 аптеки на 100 000 души.

6

Акад. Петър Кралчевски заяви, че химията и фармацията представляват единство от теория и експеримент, а експериментът изисква лабораторна база. На свой ред, поддържането на тази база със съвременна апаратура и консумативи изисква средства, а за съжаление, особено след 2012 г., това е трудно за Софийския университет. „Финансирането по научно-приложни проекти, които преподавателите от факултета печелят, позволява лабораториите да функционират, но постъпленията по тези проекти не са достатъчни за цялостно обновяване на учебната и изследователската лабораторна база“, добави деканът и посочи, че пред Софийския университет, като държавен университет, възможностите за привличане на допълнителни средства не са много. Такава възможност е да бъдат обучавани чуждестранни студенти, които заплащат по-високи такси, определени от международното търсене и предлагане, и такова търсене в момента има по отношение обучението на студенти по фармация. „От октомври тази година Факултетът по химия и фармация започва да приема и чуждестранни студенти. Оттук произтича и значението на извършената реконструкция и обновяване на 5 лаборатории във факултета, които са ключови за обучението по фармация, но в някои от тях ще се обучават и студенти от химическите специалности“, каза акад. Кралчевски.

1

По думите на декана, това е може би най-мащабният ремонт на учебни лаборатории поне през последните 30 години, който има стратегически характер за развитието на факултета. Той изрази надеждата си с постъпленията от таксите на чуждестранни студенти в бъдеще да бъде възможно обновяването и на останалите учебни лаборатории във факултета и за всички студенти и преподаватели да се създаде съвременна работна обстановка.

В края на приветствието си акад. Кралчевски благодари на ректорското ръководство на Софийския университет и на ръководството на „Билла-България“ ЕООД за тяхното неоценимо съдействие, без което обновяването на лабораториите би било невъзможно; на проектантите за техния ценен експертен принос и на своите колеги преподаватели и студенти от факултета, които стоически са понесли несгодите от ремонтните работи.

8

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков отбеляза, че срещата е по радостен повод и поздрави колегите си за постигнатото. Той подчерта, че има нужда от подобни инициативи, защото особено в природните науки, обикновено нямаме средствата да закупим нужното оборудване, да подготвим лаборатории, дори да осигурим материали. Затова всяка помощ е неоценима, изтъкна проф. Герджиков. По думите му, в случая с Факултета по химия и фармация това е особено важно, не само защото факултетът има такъв сериозен принос в научните резултати на Университета, но и защото искаме да развиваме фармацията, която при нас е сравнително нова и която има нужда от такова оборудване и всякаква инфраструктура, която да улесни възможността да обучаваме повече студенти, включително и студенти от чужбина.

Проф. Герджиков подчерта, че е много важно в едно такова начинание да се намерят правилните партньори и благодари на всички, които са помогнали за реализирането му – на колегите от Факултета, на партньорите от „Билла България“ – г-н Сачански и всички от неговия екип, на инж. Божанин и неговия екип за положените усилия.

Ректорът изрази надеждата си една такава група от съмишленици да постигне и нови успехи. Той изрази вяра в привличането на повече нови студенти, както и радостта си, че от тази година във Факултета по химия и фармация започва приемът на студенти с обучение на чужд език. Проф. Герджиков добави, че се надява това да помогне също и за финансовия просперитет на Факултета, наред с признанието му по света. В края на изказването си проф. Герджиков благодари искрено на всички за неоценимата помощ.

9

Бойко Сачански, управител на „Билла България“, благодари на ректора на Софийския университет, на декана на Факултета по химия и фармация, както и на цялото академично ръководство на Университета за прекрасното партньорство в реализирането на една смислена и ползотворна кауза, каквато е реновирането на химичните лаборатории на факултета. Осъществената мащабна инициатива попада изцяло в рамките на целенасочената социално ангажирана политика на „Билла“, за която основен приоритет е именно образованието - несъмнено предпоставка за развитието на държавата и обществото ни в позитивна посока. Според Бойко Сачански ремонтът на университетските пространства е прекрасен пример за смислено публично-частно партньорство. Той подчерта, че не акцентира върху размера на инвестицията, а върху прозрачността на целия процес, качеството и сроковете за реализация - строителните дейности са приключени само за два месеца, при спазване на всички необходими стандарти за качество. В края на изказването си Бойко Сачански изрази готовност за активно сътрудничество с Алма матер и в бъдеще.

След официалното откриване присъстващите имаха възможност да разгледат обновените лаборатории във факултета.

10
11
242-1
99