Начало / Новини / Новини и събития / С писмени изпити по журналистика, немски език и философия и социални науки започна втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г.

   
С писмени изпити по журналистика, немски език и философия и социални науки започна втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г.

В аудитория 272 на Софийския университет започна писменият изпит по журналистика, за който 348 кандидати са подали заявление за явяване.

Кандидат-студент изтегли темата „Игри на щастието“, по която ще пишат всички явили се днес на изпита. Бяха изтеглени и две контролни теми: „Шоуто трябва да продължи“ и „Дом и свят“.

1-1

Проф. Ренета Божанкова, заместник-ректор на Алма матер, приветства кандидатите с добре дошли и изрази надеждата си да работят спокойно и съсредоточено и да покажат на авторитетната изпитна комисия добро познаване и разбиране на света, който ни заобикаля.

2

В балообразуването на бакалавърските програми по „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ влизат оценките от писмения и от устния изпит по журналистика. В специалност „Книгоиздаване“ ще се взима само по-високата оценка от двата конкурсни изпита и има възможност по избор за кандидатстване в тази специалност с оценките от матурите по „Български език и литература“, „История и цивилизация“, „Философски цикъл“ и чужд език.

3

В 14.00 часа в аудитория 272 на Ректората започна кандидатстудентският изпит по немски език. Кандидат-студент изтегли вариант № 3 на теста. Кандидатите, заявили явяване на изпита, са 94.

2

Проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите в Алма матер и ги поздрави за решението им да участват в конкурсния изпит, който ще им даде възможност да станат студенти в Софийския университет. Пожела им да работят спокойно, да покажат високо ниво на знания и да изберат онази специалност в университета, която ще ги отведе високо – там, където искат да ги видят техните родители и учители.

На тегленето присъства и деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова, която пожела успех на кандидатите и изрази увереността си, че днес те ще дадат максимума от себе си, за да постигнат целите, които са си поставили.

Председател на изпитната комисия е доц. Светлана Арнаудова.

3

С успешно издържан изпит по немски език кандидат-студентите могат да влязат в следните специалности:

„Философия“, „Философия“ (на английски език), „Психология“, „Социология“, „Културология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Комуникационен мениджмънт“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Славянска филология“, „Българска филология“, „Балканистика“, „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“, „Испанска филология“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Португалска филология“, „Скандинавистика“, „Класическа филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Тюркология“, „Арабистика“, „Иранистика“, „Индология“, „Китаистика“, „Японистика“, „Кореистика“, „Арменистика и кавказология“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Логопедия“, „Медийна педагогика и художествената комуникация“.

Успешното полагане на конкурсни изпити по история на България и по немски език дава възможност за кандидатстване в специалностите „Международни отношения“, „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“, а с успешно издържани изпити по география и по немски език – в „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“.

С изпити по немски език и по български език и литература, или философия и социални науки, или математика (I или II ниво), бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“.

4

В 14.00 часа в аудитория 292 започна и кандидатстудентският изпит по философия и социални науки, за който са се записали 52 кандидати. Председател на изпитната комисия е проф. Хари Паницидис.

Кандидат-студенти изтеглиха тестови вариант № 2, вариант № 3 на текста и вариант № 1 на есето - „Природа и история: граници на интерпретацията“.

5

Проф. Ренета Божанкова поздрави кандидатите, изрази надеждата си добрата подготовка да им даде възможност да мислят, да пишат и да успеят.

С успешно издържан изпит по философия и социални науки се кандидатства в следните специалности: „Философия“, „Философия“ (на английски език), „Социология“, „Политология“, „Културология“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „История и философия“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ и „Логопедия“.

Кандидатстването с двата конкурсни изпита по философия и социални науки и по английски, френски, немски, испански, италиански или руски език (по избор) дава възможност за следване в специалност „Регионално развитие и политика“, а в „Европеистика“ приемът е след успешно полагане на двата изпита: по философия и социални науки и (по избор) английски, френски, немски или испански език.