Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по история на България и по химия продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г.

   
С изпити по история на България и по химия продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г.

В 9.00 часа в 65-та аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по история на България. Кандидат-студент изтегли вариант № 1 на теста и двете теми, от които ще избират явилите се на изпита: „Софроний Врачански – книжовна и политическа дейност“ и „Българската държава според Санстефанския договор, Берлинския договор и Търновската конституция“. Кандидатите, подали заявление за явяване на изпита, са 804.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите и изрази надежда да работят спокойно и уверено, защото прочетеното, премисленото и наученото ще им помогнат в днешния ден да работят така, че да получат отлични резултати и да станат студенти на Софийския университет в избраната от тях специалност.

5-1

Деканът на Историческия факултет и председател на изпитната комисия доц. Тодор Попнеделев пожела успех на кандидатите.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: „Философия“; „Социология“; „Политология“; „Публична администрация“; „Културология“; „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Философия“ (на английски език); „История“; „Археология“; „Етнология и културна антропология“; „История и география“; „Архивистика и документалистика“; „История и геополитика на Балканите“; „История и философия“; „Хебраистика“; „Педагогика“; „Социални дейности“; „Неформално образование“; „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Логопедия“; „Физическо възпитание и спорт“.

3-1

С изпит по история на България и изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалност „Право“, а с изпит по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език (по избор) – специалностите „Международни отношения“ и „Регионално развитие и политика“.

1-1

С успешно издържани изпити по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански език (по избор) бъдещите студенти могат да запишат специалност „Европеистика“.

С успешно положени изпити по история на България и по английски и френски език (по избор) могат да запишат специалността „История и чужд език“.

1-1

В 14.00 часа в 224 аудитория в Ректората на Софийския университет започна изпитът по химия, за който са подали заявления 831 кандидат-студенти.

В присъствието на заместник-ректора на Алма матер проф. Ренета Божанкова, председателя на изпитната комисия доц. Кръстанка Маринова от Факултета по химия и фармация и председателя на изпитната комисия проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет кандидат-студенти изтеглиха вариант № 1 на теста в компонент 1 на изпита и темата „Разтвори“ в компонент 2, който е задължителен само за желаещите да кандидатстват в специалност „Медицина“.

2-1

Проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите и им пожела успешна работа. Тя ги поздрави за смелостта и решителността им да се справят отлично на днешния изпит и да станат студенти на Софийския университет. Тя им пожела да имат такъв резултат, че техните семейства и учители да бъдат горди с тях.

Доц. Кръстанка Маринова и проф. Иво Грабчев също поздравиха кандидат-студентите и им пожелаха успех.

3-1

Специалностите, в които се кандидатства с успешно издържан изпит по химия са:

„Физика“, „Инженерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“, „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език)“, „Компютърно инженерство“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Химия“, „Химия и английски език“, „Химия и физика“, „Химия и информатика“, „Екохимия“, „Компютърна химия“, „Ядрена химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Биология и химия“, „Геология“, „Медицинска сестра“.

С успешно положени изпити по биология и по химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите „Фармация“ и „Медицина“.