Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по английски език и по биология продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

   
С изпити по английски език и по биология продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

В 9.00 часа в зала 243 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по английски език. Христо Алтънчев от гр. Варна изтегли вариант №2, по който ще работят кандидат-студентите днес. 1324 са подадените заявления за явяване на изпита. Председател на изпитната комисия е доц. Зелма Каталан от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова приветства кандидатите в една от най-красивите зали на Софийския университет и изрази надеждата си през следващите няколко години да бъдат студенти в нея.

2

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Хебраистика, Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Английска филология; Испанска филология; Португалска филология; Скандинавистика; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Южна, Източна и Югоизточна Азия; Химия и английски език; Биология и английски език; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

1

С успешно издържани кандидатстудентски изпити по история на България и по английски език кандидат-студентите могат да кандидатстват за специалностите „Международни отношения“ или „Европеистика“, а с успешно издържани изпити по география и по английски език – „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“ или „Европеистика“.

С успешно издържани изпити по английски език и по български език и литература, по философия и социални науки или по математика (първо или второ равнище), бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалността „Европеистика“.

3

В 14.00 часа в 272-ра аудитория на Ректората на Софийския университет Селин Дургуд от Кърджали изтегли темата, по която ще пишат явилите се на изпита по биология: „ДНК – носител на наследствеността: структура, функции и биосинтеза“. Ейми Красимирова от София изтегли вариант № 2 на тестa.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 933.

2

Тегленето на темата и на варианта на теста бе в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и на декана на Биологическия факултет доц. Стоян Шишков. Председатели на изпитната комисия са доц. Вяра Маматаркова от Биологическия факултет и проф. Цветанка Маринова от Медицинския факултет. Проф. Ренета Божанкова поздрави кандидат-студентите и изрази убедеността си, че са дошли на изпита отлично подготвени и че ще покажат знания на високо ниво. Тя им пожела успешна работа и наесен да бъдат студенти на Софийския университет.

3

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Оптометрия; Екохимия; Биология; Молекулярна биология; Екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биология и химия; География и биология; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Биология и английски език; Агробиотехнологии; Геология; Физическо възпитание и спорт; Медицинска сестра; Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

С успешно положени изпити по биология и химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите Медицина и Фармация.

4
1