Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на монографията „Игра в обучении русскому языку как иностранному. Исследование игры как образовательного феномена“

   
Представяне на монографията „Игра в обучении русскому языку как иностранному. Исследование игры как образовательного феномена“

На 27.02. 2018 г. в библиотеката на Руския културно-информационен център в София беше представена новата книга на доц. д-р Илка Бирова, преподавател в Катедрата по руски език на Факултета по славянски филологии в Софийския университет, „Игра в обучении русскому языку как иностранному. Исследование игры как образовательного феномена“.

Монографията е публикувана в Москва през 2017 година от издателство на НИЦ „Еврошкола“, специализирано в издаването на научна и научно-методическа литература. Рецензенти на книгата са проф. В. Сафонова от МГУ „М. Ломоносов“ и проф. Г. Шамонина от ВСУ „Ч. Храбър“. Предговорът е написан от проф. Е. Пасов, заслужил деятел на науката на Руската Федерация.

Първото представяне на монографията се състоя в Руския културен център в Прага на 15.02.2018 г. пред чешки русисти, преподаватели в средни училища и университети. Книгата беше посрещната с жив интерес и беше изразено признание за нейната полезност и актуалност.

На представянето в София присъстваха Кирил Воронков, главен специалист-експерт в Руския културно-информационен център, и сътрудници на центъра, проф. д-р Димитър Веселинов, ръководител на Катедра по Методика на чуждоезиковото обучение във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет и главен редактор на списание „Чуждоезиково обучение“, преподаватели по руски и други езици от Софийския университет и други вузове, студенти.

2

Проф. Веселинов представи монографията на доц. Бирова и подчерта актуалността и образователната ценност на книгата. Според проф. Веселинов в солидния научен труд за първи път играта е изследвана комплексно като образователен феномен в лингводидактиката в контекста на другите хуманитарни науки. Убедително е представена авторската концепция за езиково обучение с активното участие на игрови технологии като необходим компонент в методическите системи за обучение както на деца, така и на възрастни. Проф. Веселинов подчерта, че с конкретните примери и указания книгата има също така и висока практическа стойност и е полезна за широка аудитория: преподаватели по руски и други езици, в това число и по роден език, студенти и докторанти, изследователи в сферата на лингводидактиката, педагози и психолози.

1

Доц. Илка Бирова накратко представи своя труд и постави акцент върху спецификата на обучаващата игра и необходимостта от адекватното ѝ съчетаване с традиционните учебни методи.

По време на презентацията настроение създаде демонстрацията на игри с публиката. Студентките от специалност „Руска филология“ в Софийския университет Даная Парушева и Йоанна Цекова представиха на руски език литературна викторина за герои от руската класика с използване на аксесоари, типични за литературните персонажи. Доц. Илка Бирова също „изигра“ с публиката забавна лексикална игра.

3