Начало / Новини / Новини и събития / Представители на Софийския университет бяха отличени за изключителен принос в изследвания, провеждани в ЦЕРН

   
Представители на Софийския университет бяха отличени за изключителен принос в изследвания, провеждани в ЦЕРН

Колаборацията CMS връчи годишните си награди за изключителен принос на млади учени в реализацията на програмата и за изследвания през 2017 година. Сред наградените са двама представители на Софийския университет - Тодор Иванов и Петър Црънчев.

Колаборацията CMS извършва изследвания на големия адронен колайдер в ЦЕРН. В нея участват над 4000 учени, инженери и техници от над 200 института от повече от 40 държави. През 2012 година колаборацията CMS наблюдава за първи път нова частица – така наречения Хиггсбозон, който е свързан с механизма на генериране на маса на всички частици във Вселената. Група учени от Софийския университет с ръководител дфзн Леандър Литов са сред основателите на тази колаборация и имат значителен и видим принос в получените от нея резултати.

Тодор Иванов е докторант в катедра „Атомна физика“ на Физическия факултет. Той отговаря за изграждането и поддръжката на Grid клъстера на Софийския университет, който се използва за обработка на данни, получени от експеримента CMS. През последната година Тодор Иванов работи в CERN и в рамките на експеримента CMS отговаря за системата за разпределен анализ на данни и оптималното използване на наличните ресурси в световната Grid-мрежа.

100

Снимка на наградените (Т. Иванов – 7-ми от ляво на дясно), заедно с говорителя на колаборацията CMS

Петър Црънчев е студент от четвърти курс във Физическия факултет на Софийския университет. През последната година е технически студент в ЦЕРН. Дейността му е свързана с разработване на нови алгоритми и методи за определяне на интензивността на взаимодействия на протонните снопове в детектора CMS.

101

Снимка на наградените (П. Црънчев – втори от ляво на дясно), заедно с говорителя на колаборацията CMS.