Начало / Новини / Новини и събития / Позиция на Софийския университет

   
Позиция на Софийския университет

Академичният съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ прие на свое заседание, проведено на 30 март 2016 г., правила за официална комуникация с медиите и организиране на публични събития на територията на Софийския университет.

Предложенията бяха приети с 33 гласа "за", 3 гласа "против" и 4 "въздържали се".

Основният смисъл на правилата е да се разграничат официалните изяви и позиции на Университета от личните изяви и позиции на членовете на академичната общност.

В този смисъл правилата не ограничават по никакъв начин личната свобода на представителите на академичната общност да изразяват мнения, експертни становища и граждански позиции, без обаче да ангажират институцията с тях.

Правилата предвиждат ясно определяне на публичното говорене от официални институционални позиции, ако представителите на общността са упълномощени за това от ректорското или деканските ръководства на Софийския университет или когато дават публичност на свои научни и творчески постижения в качеството им на преподаватели в Софийския университет.

Университетът е последното място, което ще си постави за задача да ограничи свободата на словото. Напротив, той винаги ще остане защитник на това изконно гражданско право.

Ето защо правилата подлежат на усъвършенстване и доразвиване – позиция, каквато беше декларирана пред членовете на Академичния съвет и университетската общност. Всяко предложение, което би помогнало за прецизиране на текстовете и премахване на евентуални неясноти, ще бъде разгледано внимателно и ще намери отражение в тяхната бъдеща редакция.