Начало / Новини / Новини и събития / Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г. започна с изпити по български език и литература и физика

   
Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г. започна с изпити по български език и литература и физика

В 9.00 часа в зала 242 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по български език и литература. Кандидат-студентите, подали заявление за явяване, са 1548. Председател на изпитната комисия е проф. Милена Кирова.

Габриела Ганчева от Плевен изтегли изпитен вариант № 3 на теста, по който ще пишат кандидат-студентите. Темата на есето: „Приятно е да бъдеш възмутен: едновременно чувстваш другите виновни и съзнаваш собственото си превъзходство“ (Атанас Далчев), изтегли Светлина Ангелова от Златица.

2

Заместник-ректорът на Алма матер проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите и изрази своята увереност, че ще покажат знания и голямото си желание да станат студенти на Софийския университет.

3

Деканът на Факултета по славянски филологии доц. Бойко Пенчев увери, че комисията се е постарала да подготви изпитната задача така, че кандидатите да могат да покажат най-доброто и да се почувстват горди с това, че са се справили. Той призова кандидатите да мислят свободно и да пишат правилно.

1

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Психология; Социология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Комуникационен мениджмънт; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

4

С изпит по български език и литература и с изпит по история на България бъдещите студенти могат да запишат специалност „Право“. С изпит по български език и литература и изпит по английски, френски, немски или испански език може да се кандидатства за специалност „Европеистика“, а с изпит по български език и литература и изпит по английски, френски, немски, испански, италиански и руски език – специалност “Регионално развитие и политика“.

5

В 14.00 часа в 292-ра зала на Ректората започна кандидат-студентският изпит по физика. Радослав Новаков изтегли тема № 1, по която ще работят 49-те кандидати, подали заявления за явяване на изпита.

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и декана на Физическия факултет на Софийския университет проф. Александър Драйшу. Председател на изпитната комисия е доц. дфзн Виктор Иванов от Физическия факултет на Софийския университет.

2

Проф. Божанкова поздрави кандидат-студентите за явяването им на изпита, който предполага отлична подготовка, смелост и желание за успех. Тя изрази увереността си, че тяхната подготовка ще им отреди място в академичната общност на Софийския университет.

С успешно издържан изпит по физика кандидат-студентите могат да учат в следните специалности в Софийския университет:

3

Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език); Компютърно инженерство; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Химия и физика; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология.

5