Начало / Новини / Новини и събития / Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. продължава с изпити по математика I, физика и философия и социални науки

   
Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. продължава с изпити по математика I, физика и философия и социални науки

В 9.00 часа в зала 224 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по математика I. Димитър Матеев изтегли вариант №2 на изпита. 620 кандидат-студенти са подали заявления за явяване.

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова. Тя благодари на кандидат-студентите, че са направили избора да се явят на този изпит, и изрази надеждата, че решенията на задачите ще отведат кандидатите до тяхната цел. Деканът на Факултета по математика и информатика доц. Евгения Великова пожела успех на кандидатите и наесен да станат студенти в най-добрия университет. Председател на изпитната комисия е доц. Първан Първанов от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

 

DSC_2097_600x400

Изпитът по математика I е писмен и от 2016 година форматът му съвпада напълно с този на матурата по математика:

- 20 задачи с избираем отговор от 4 възможности. Кандидат-студентът отбелязва със знак Х кръгчето с буквата на съответния отговор;

- 5 задачи с отворен отговор. Кандидат-студентът записва само отговора на задачата на съответния ред в листа за отговори;

- 3 задачи с цялостно решение. Кандидат-студентът излага решенията на задачите в свитъка за решения, като трябва да се стреми да изложи решенията на задачите пълно, кратко и ясно, използвайки въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи.

Времето за провеждане на изпита е 4 часа.

1

С успешно издържан изпит по математика I кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.

DSC_2100_600x400

В 14.00 часа в зала 224 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по физика. Методи Иванов от гр. София изтегли вариант № 2. 28 кандидат-студенти са подали заявления за явяване.

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова. Тя пожела на кандидатите да покажат своите знания и подготовка на този важен изпит. Председател на изпитната комисия е доц. Виктор Иванов от Физическия факултет на Софийския университет.

Конкурсният изпит по физика е с продължителност 4 часа и се състои от тест и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища.

Задачата има за цел да се провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.

Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката. Целта е проверка на познаването на физичните величини и закони.

При провеждане на изпита се допуска използването на калкулатори. Не се разрешава ползването на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

С успешно издържан изпит по физика кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия и физика; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология.

DSC_2102_600x400

В 255-та аудитория на Ректората се провежда изпитът по философия и социални науки. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 46 души.

Виктория Георгиева от София изтегли вариант № 1 на теста.

Александър Николов от София изтегли вариант №7, който даде възможност на кандидатстващите да пишат есе върху темата „Границите на виртуалното”.

Кандидатите заедно изтеглиха вариант №2 на фрагмент – Зигмунд Бауман, „Глобализацията”.

DSC_2129_600x400

Проф. Ренета Божанкова пожела на кандидатите успех и вдъхновение и да мислят така, че да убедят проверяващите, че са най-добрите и ще учат в най-добрия университет.

Кандидатстудентският изпит по Философия и социални науки се основава се на държавните образователни изисквания за предметния цикъл "Философия": Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в три части с обща продължителност от четири часа.

Първа част: Писмена работа (философско есе) по зададен проблем.

Втора част: Анализ на философски текст и отговор на отворени въпроси към него.

Трета част: Решаване на тест от двадесет и пет задачи.

С успешно издържан изпит по философия и социални науки кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Социология; Политология; Културология, Библиотечно-информационни науки; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия.